Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk på Lönnen

Skapad 2019-12-16 10:29 i Förskolan Granen Östhammar
Babba tycker om att arbeta med språket.
Förskola
Vi arbetar med språkutveckling på Lönnen, babblaren Babba symboliserar språk och dyker emellanåt upp med olika språkliga uppdrag.

Innehåll

På lönnen arbetar vi genomgående med barnens språkutveckling i vardagssituationer, rutinsituationer samt i planerade grupper som vi för närvarande har på tisdagar. 

 

Vardagssituationer

Under vardagliga situationer som den fria leken utvecklar vi barnens språkliga förmåga genom att benämna saker vi gör och saker vi leker med. Vi hjälper barnen att hitta ord som de saknar, lyssnar och ställer frågor. Vi läser mycket böcker på barnens eget bevåg, sitter långa stunder och läser och samtalar kring de olika böckerna vi lånat från biblioteket eller hittat på appen "Polyglutt". Vi ställer frågor både under och efter läsningen för att barnen ska få reflektera över vad vi har läst, och på så sätt utveckla sin egna förmåga att ställa frågor, men även för att öka deras intresse för böcker.

 Rutinsituationer

När vi äter, klär av/på oss samt byter blöja/går på toaletten och tvättar händerna är vi noggranna med att benämna vad vi gör för att på så sätt utveckla barnens ordförråd. Under samlingen sjunger vi, har en form av "upprop" med bilder på barnen som stöd som vi fäster på vår magnettavla. Sedan räknar vi hur många barn och pedagoger som är närvarande och frånvarande. Vi pratar även vad vi ska göra under dagen, och använder även här bilder som stöd för att förtydliga. 

 Grupper

Vi har två olika grupper. En grupp för barnen födda 2016 där vi arbetar med Bornholmsmodellen och en grupp med barn födda 2017/2018 där vi har språklek utomhus. I dessa grupper sker olika aktiviteter på lämplig nivå för barnen där vi siktar på att ständigt utmana dem.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: