Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pluto Simrishamns Förskolor - Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Skapad 2019-12-16 10:33 i Kometens förskola i Simrishamn Simrishamn
Förskola
Simrishamns kommuns förskolor arbetar med likvärdighet och barnets bästa i fokus genom ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Prioriterat målområde läsåret 2019-2020.

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

Simrishamns förskolor har ett språkutvecklande arbetssätt i all undervisning. 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål: 

Att barnen utvecklar sin förmåga att utforska fenomenet vatten (Stjärnorna). 

Att barnen utvecklar förmågan att ställa frågor och samtala om fenomenet vatten (Raketerna). 

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 
Varje torsdag har vi en planerad aktivitet kring temat vatten. Vi tar även tillvara att jobba med temat i spontana situationer utifrån barnens intressen. 

En del av personalen går på ”Läslyftet” som är en kompetensutveckling och ligger till grund för vårt arbete inom naturvetenskap och språkutveckling. 

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Vi strävar efter att barnen utvecklar sitt ordförråd inom naturvetenskap. 

 

Vilka mätmetoder ska vi använda?

Vi använder oss av Unikum för att dokumentera barnens utveckling och lärande. 
Vi pedagoger reflekterar tillsammans på vår avdelningsplanering varje vecka. 
Vi observerar barnen i olika lärsituationer för att ta tillvara på deras erfarenheter och intressen. 

 

Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

Vårt långsiktiga mål är att barnen utvecklar ett nyanserat talspråk och ordförråd.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: