Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall för Gimos förskolor

Skapad 2019-12-16 10:37 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Denna mall fungerar som stöd när ni gör era planeringar. Texten i denna ruta bör bytas ut mot en ingresstext som just er planering handlar om.

Innehåll

OBS!

Börja med att byta ut rubriken till vad er planering heter, samt ta bort "kopia av".

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Jo, för att vi har hört och sett det här...

... och för att Lpfö-18 säger så här:

 

Mål

Avdelningens egna mål gällande aktiviteten/aktiviteterna/temat

- Att barnen ska få möta...

- Att skapa möjligheter för barnen att utveckla/lära sig...

 

Metod

Vad ska vi göra?

-vilken eller vilka aktiviteter?

Hur ska vi göra?

- genomförande, material, barns delaktighet/inflytande...

När, var, vem?

- tidsperspektiv, plats/situation, vem eller vilka barn och pedagoger.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Ex samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto ...

Vem dokumenterar och när? 

 

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-        

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: