Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollspel/Lekar VT20

Skapad 2019-12-16 10:41 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Detta arbetsområde pågår under hela VT20 och här har du chansen att visa dina teoretiska och praktiska förmågor i olika lekar, bollspel och racketsporter.

Innehåll

 

I ämnet ska du få utveckla din förmåga att:

 • röra dig allsidigt i olika sammanhang
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • förebygga risker vid fysik aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. 

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi:

 • Prova på olika sorters lagspel och racketspel, lekar 
 • Prova på färdighetsträning i teknik och motorik.
 • Prata och gå igenom regler.
 • Öva på att samarbeta och ta ansvar.
 • Prata och gå igenom vilka säkerhetsrisker det finns i olika aktiviteter
 • Samtala om olika ord och begrepp som har med aktiviteten att göra och hur aktiviteten kan påverkar hälsan, samt hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter kan påverkas av olika faktorer exempelvis kön.
 • Utvärdera de olika momenten muntligt och skriftligt 
 • Idrotta utomhus under olika årstider 

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • Du kan delta i lekar, spel och idrotter med komplexa rörelser.
 • Du kan anpassa dina rörelser till aktiviteten.
 • Du kan sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser.
 • Du kan resonera om hur kost och andra faktorer påverkar hälsan.
 • Du kan förebygga skador genom att förutse och ge beskrivningar av risker vid olika aktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: