Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet & inflytande Grävlingen 2019/2020

Skapad 2019-12-16 11:09 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
På Hyddan arbetar vi kontinuerligt med att bedriva utbildningen så att den ligger till grund för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnen deltar i olika demokratiska processer utifrån deras erfarenheter, förutsättningar och förmågor får de ta ansvar för sitt handlande och för miljön på förskolan. Barnens frågor, intressen och synpunkter har inverkan på planeringen av den pedagogiska verksamheten och är en ständigt pågående process i den sociala samvaron. Barnen har rätt till delaktighet och inflytande, utifrån det ser dem också att med rättigheter följer även skyldigheter. Vårt mål är att ge barnen förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva, andra och miljön. Vi arbetar kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt och indirekt, ska ha ett reellt inflytande över vilka material som ska finnas såväl inne som ute. Vi ser barnen som kompetenta och utgår från att de själva kan.

Innehåll

"Barns delaktighet & inflytande Grävlingen 2019/2020"


På Hyddan arbetar vi kontinuerligt med att bedriva utbildningen så att den ligger till grund för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnen deltar i olika demokratiska processer utifrån deras erfarenheter, förutsättningar och förmågor får de ta ansvar för sitt handlande och för miljön på förskolan. Barnens frågor, intressen och synpunkter har inverkan på planeringen av den pedagogiska verksamheten och är en ständigt pågående process i den sociala samvaron.

Barnen har rätt till delaktighet och inflytande, utifrån det ser dem också att med rättigheter följer även skyldigheter. Vårt mål är att ge barnen förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva, andra och miljön. Vi arbetar kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt och indirekt, ska ha ett reellt inflytande över vilka material som ska finnas såväl inne som ute. Vi ser barnen som kompetenta och utgår från att de själva kan.

1. Läroplansmål

-  Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön på förskolan

-  Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

2. Planerade insatser

-  Bildstöd på hyllorna var materialet skall vara.

-  Städlåt

 

- Arbeta aktivt med delaktighet och inflytande. Vilka rättigheter och skyldigheter har jag? Fortsätta med rätten att uttrycka sin rösträtt.  

- Utformning av lärmiljön

3. Förväntade effekter

-  Lärmiljön på avdelningen skall vara så tydlig att barnen kan ta eget ansvar för sina egna handlingar och för miljön.

-  Genom en städlåt önskar vi att städningen känns roligare och lättare för barnen.

-  Stärka barnens självkänsla samt att barnen känner att deras åsikter tas tillvara på och kommer till uttryck i verksamheten.

 

4. Metodval

- Genom dokumentation, reflektion, observation samt genom att vara närvarande/härvarande och lyssna in och samtala med barnen ser vi om de önskade effekterna uppnås.

- Hur tar vi som pedagoger tillvara på det barnen uttrycker i t ex en leksituation, så att vi kan få en fortsatt utveckling hos barnen?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: