Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7 vt-20

Skapad 2019-12-16 12:53 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 Engelska
Här kan du se och följa planeringen för din engelskundervisning under vårterminen 2020. Om du har varit frånvarande från lektioner är det bra att kika in här och se vad du eventuellt har missat. - Eller om du helt enkelt vill vara förberedd till nästa lektion!

Innehåll

Week 2 - DONE ✔ 

Welcome back!

Genomgång av det nya kapitlet i Wings 7: Section 3 - Food

   - Arbeta med sid. 56-57 i textbook

   - Arbeta med sid. 56 - 57 i workbook

 

Week 3 - DONE 

Lesson 1

Titta på engelsktalande matlagningsvideos - eleverna ges möjligheten att höra olika dialekter samt uttal. 

   - I grupper diskuterar eleverna vad vi sett samt reflektion över dialekt/uttal. Grupperna gör sedan en reflektion till klassen.

     https://www.youtube.com/watch?v=JsrpKZiiKiA 

     https://www.youtube.com/watch?v=w3xCRLTOa0A

Swedish popular dishes - Finns under "Uppgifter"

Lesson 2

Grammatik - Do/does 

   - Vi går igenom när man ska använda "do/does" med exempel, samt arbetar med tillhörande grammatikuppgifter i Wings 7 Workbook (upg. 1-5).

 

Läxa: Grammatik, uppgift 3 + 4 (Workbook sid. 74). Uppgiften finns och lämnas in i Unikum senast ... - se uppgiften. 

 

Week 4 - DONE 

Vi fortsätter med "Swedish popular dishes".

Elever som är färdiga eller blir färdiga under lektionen:

   - Kamratrespons med en färdig klasskompis och lämnar in. 

   - Uppgifter i Wings 7 workbook.

 Läxa: -

 

Week 5 - DONE 

Grammatik - Did 

   - Vi går igenom när "did" används med exempel, samt arbetar med tillhörande grammatikuppgifter i Wings 7 Workbook (upg. 6-10).

'Swedish popular dishes' 

 

Hör- och läsförståelse

   - Workbook sid. 64 "Tell the truth!"

   - Textbook sid 64 "Fish 'n' chips"

   - Textbook sid. 65 "Fish and chip facts" + Workbook upg. 13 sid 63 "Fish and chip facts

 

 Läxa: Grammatik, upg. 8-9 (Workbook sid. 76 +77). Uppgiften finns och lämnas i i Unikum senast ... - se uppgiften.

 

Week 6 - DONE ✔ 

Grammatik - Substantiv i plural och genitiv 

   - Vi går igenom vad substantiv i plural och genitiv är och hur det används, samt arbetar med tillhörande grammatikuppgifter i Wings 7 Workbook (upg. 11-16). 

 

'Swedish popular dishes' - sista tillfället!

 

Hör- och läsförståelse

   - Textbook sid. 68 "What's for dinner" + Workbook upg. 8 sid. 60 "Useful phrases - At the table"

   - Textbook sid. 60-61 "How do you like the food? + Workbook upg. 19 sid. 66 "Discuss - foreign food!"

Läxa: Grammatik, upg. 13 + 17 + 18 (Workbook sid, 78 + 80). Uppgiften finns och lämnas in i Unikum senast... - se uppgiften.

 

Week 7 - DONE ✔ 

Genomgång av det nya kapitlet i Wings 7: Section 4 - In the house

   - Textbook sid. 88 "Looking for a house".

   - Workbook sid. 86 upg. 9 sid. 86 "Useful phrases - Looking for a house".

   - Grammatik sid. 97.

Ingen engelska tisdag (utvecklingssamtalsdag) och onsdag (idrottsdag).

 

Draw Oliver's room

   - Uppgift här i Unikum. Om ej färdigt under lektion - läxa.

Läxa: "Draw Oliver's room" - Lämnas in senast ... - se uppgiften.

 

Week 8 - DONE ✔ 

Draw Oliver's room

   - Uppgift här i Unikum. Om ej färdigt under lektion - läxa.

 

Grammatik - Prepositioner

   - Vi går igenom vad prepostitioner är och när de ska användas.

Läxa: -

 

Week 9 - SPRING BREAK  DONE ✔ 

 

Week 10 - DONE ✔ 

Grammatik

   - Vi fortsätter med prepositioner - Kort genomnomgång (repition av v. 8)

   - Vi arbetar i elevernas workbook - upg. 1-4 sid. 97-99

 

Skrivuppgift

Läxa: -

 

Week 11 - DONE ✔ 

Se planering "Estate Agent"

Läxa: -

 

Week 12 - DONE ✔

Se planering "Estate Agent"

Läxa: -

 

Week 13 - DONE ✔

Se planering "Estate Agent"

Läxa: -

 

Week 14 - DONE ✔

Se planering "Estate Agent" - sista veckan!

Läxa: -

 

Week 15 DONE ✔

Tester

   - Hörförståelsetest, läsförståelsetest och 2 filmer med tillhörande diskusionsfrågor. 

 

Week 16 EASTER BREAK DONE ✔

 

Week 17 - DONE ✔

Lesson 1 - Genomgång av det nya kapitlet 

   - Textbook pg. 104 - 105. Work with a friend and try to find all the words that you can in the pictures.

   - Textbook pg. 106. Write the English and Swedish words into Unikum assignment "Homework week 17".

   - 4 min. clip + 3 min Q:s below discussions + 5 min. talking with class:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/homes-future

 Q:s to discuss in small groups:

 • What gadgets would you like to have that was shown in the clip?
 • What new technology do you have in your house?
 • What new technology will everyone have in their houses in the future?

 

Lesson 2 - Läxa och uppgift i workbook

   - Vi går igenom instruktionerna till läxan samt gör den. 

   - Section 5 - Assignment 11

Read the instruction on pg. 110 in your workbook. Write your itinerary for the day here in Uniukum "Assignment 11 - A day out" - save and hand in.

Homework: Learn all the words on pg. 106 

 

Week 18 - DONE ✔

Lesson 1 - 2 texts and 2 assignments 

   - Read the text "Famous British Cars" on pp. 112-113 in your textbook. 

Go to page 113 and answer the questions in assignment 13. The name of the assignment in Unikum is "Chapter 5 - assignment 13"

   -  Read the text "High Beams" on pp. 118-120 in your textbook.

Go to page 113 and answer the questions in assignment 14. The name of the assignment in Unikum is "Chapter 5 - assignment 14".

Lesson 2 - Grammar

   - Go to page 121 in your textbook. Work with the yellow grammar pages 121-124. (Futurum och relativa pronomen).

Write your answers into the assignment in Unikum called "Grammar chapter 5". Don't forget to click save (don´t turn in until you are finished).

 

Week 19

Lesson 1 & 2 - Denna vecka går till att "backa bandet". Ni behöver se över att ni har gjort alla uppgifter färdiga i engelskan som har getts ut denna termin. Gå igenom alla uppgifter i engelska-planeringen i Unikum och kolla ordentligt. Gör färdigt det som behövs! Om man är helt färdig så fortsätter man med grammatikuppgiften från förra veckan (se week 18).

 

Week 20

 

Week 21

 

Week 22

 

Week 23

 

Week 24 

Uppgifter

 • Words and phrases

 • 28. Swedish popular dishes

 • Words and phrases

 • Oregelbundna verb - UPPGIFT

 • Oregelbundna Verb UPPGIFT

 • Oregelbundna Verb UPPGIFT

 • Test - oregelbundna verb

 • Test- oregelbundna verb

 • Chapter 5 - assignment 13

 • Chapter 5 - assignment 14

 • Grammar chapter 5

 • Grammar chapter 5

 • Chapter 5 - assignment 14

 • Grammar chapter 5

 • Chapter 5 - assignment 14

 • Chapter 5 - assignment 13

 • Grammar chapter 5

 • Chapter 5 - assignment 14

 • Chapter 5 - assignment 13

 • Homework for friday 24th of April

 • The test: April 24th

 • Assignment 11 - A day out

 • Assignment 11 - A day out

 • The test: April 24th

 • Assignment 11 - A day out

 • Homework for friday 24th of April

 • Homework for friday 24th of April

 • Homework for tuesday 28th of April

 • Homework week 17

 • An Ordinary Day - Writing

 • An ordinary day!

 • Engelska: Diskussionsfrågor 7 april

 • Engelska: Diskussionsfrågor 8 april

 • Grammatik sec. 4 upg. 1-4

 • Grammatik sec. 4 upg. 1-4

 • 13. Fish and chip facts

 • Läxa - Grammar sec. 3, upg. 8-9

 • Läxa - Grammar sec. 3, upg. 3-4

 • Läxa - Grammar sec. 3, upg 13 + 17 + 18

 • 28. Swedish popular dishes

 • Draw Oliver's room

 • Läxa - Grammar sec. 3, upg 13 + 17 + 18

 • 9. Useful phrases - Looking for a house

 • Läxa - Grammar sec. 3, upg. 8-9

 • 13. Fish and chip facts

 • Grammatik sec. 4 upg. 1-4

 • Grammatik sec. 4 upg. 1-4

 • Poppy's room

 • Draw Oliver's room

 • Grammatik - Prepositioner

 • Draw Oliver's room

 • Draw Oliver's room

 • 9. Useful phrases - Looking for a house

 • 9. Useful phrases - Looking for a house

 • 9. Useful phrases - Looking for a house

 • Draw Oliver's room

 • Läxa - Grammar sec. 3, upg 13 + 17 + 18

 • Läxa - Grammar sec. 3, upg 13 + 17 + 18

 • 13. Fish and chip facts

 • 13. Fish and chip facts

 • Läxa - Grammar sec. 3, upg. 8-9

 • Hamburger stories

 • Läxa - Grammar sec. 3, upg. 8-9

 • Your favourite food

 • Your favourite food

 • Läxa - Grammar sec. 3, upg. 3-4

 • 28. Swedish popular dishes

 • 28. Swedish popular dishes

 • 28. Swedish popular dishes

 • 1A Words and phrases & 2A Odd word out

 • Words and phrases

 • Words and phrases

 • Homework week 17

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: