Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Studieteknik

Skapad 2019-12-16 13:12 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasiesärskola Svenska
Eleven ska lära sig tekniker för att lära, minnas och återberätta.

Innehåll

BESKRIVNING

Vi kommer att arbeta med studieteknik för att träna på förmågan att planera, minnas och lära nytt.

Det är bra för både ämnet svenska men också för andra ämnen att kunna:

 • identifiera nyckelord för att kunna göra en bra sammanfattning.
 • plocka ut lämpliga stödord inför muntlig framställning.
 • tillverka tankekartor som stöd för minnet vid eget skrivande.

 

DETTA SKA VI ARBETA MED OCH DESSA FÖRMÅGOR SKA VI UTVECKLA

Vi kommer att börja med att se Plugg koden "strategier för läsning" och sedan både enskilt och tillsammans att arbeta med korta filmer på studie.se samt olika uppgifter, för att lära oss om lässtrategier.

Vi kommer att träna på att utveckla förmågan att:

 • Hitta nyckelord och urskilja budskap i en text.

 • Skapa en tankekarta 

 • Sammanfatta en enkel text.

 • Läsa mellan raderna

LÄRANDEMÅL:

Att kunna läsa med flyt. Genom att göra sammanfattningar och reflektera kring texter kunna visa läsförståelse. Kunna föra resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter.

 

FÖR ATT KUNNA NÅ MÅLEN SKA DU:

 

 • Hitta nyckelord och kunna förklara varför de orden är viktiga för textens budskap.
 • Kunna göra en tankekarta och använda den och stödord till en muntlig uppgift.
 • Kunna sammanfatta och återberätta en text, utan att budskapet tappas bort.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning. Hur språket, innehållet och dispositionen kan anpassas till syftet och mottagaren. Hur man kan använda olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga framställningar, till exempel stödord och digitala verktyg.
  Svb  -
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter. Hur man urskiljer budskap, syfte, avsändare och sammanhang i texter från olika medier.
  Svb  -
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel genom att identifiera nyckelord.
  Svb  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven läser texter med visst flyt. Genom att reflektera över och medverka i att göra sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven läsförståelse. Eleven medverkar i att föra resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  Svb  E

Matriser

Svb
Svenska 1 - Studieteknik

Jag

 • Svb  -   Muntlig framställning. Hur språket, innehållet och dispositionen kan anpassas till syftet och mottagaren. Hur man kan använda olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga framställningar, till exempel stödord och digitala verktyg.
 • Svb  -   Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel genom att identifiera nyckelord.
 • Svb  E   Eleven läser texter med visst flyt. Genom att reflektera över och medverka i att göra sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven läsförståelse. Eleven medverkar i att föra resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
>
>>
>>>
Hittar nyckelord
Med hjälp kan jag plocka ut nyckelord.
Jag kan själv plocka ut nyckelord ur en text.
Jag identifierar själv nyckelord och kan föra resonemang om varför orden jag valt bär på meningens budskap.
Använder mig av tankekartor
Med hjälp kan jag skapa en tankekarta.
Jag kan själv skapa en lämplig tankekarta.
Jag skapar självständigt tankekartor och använder dem som ett naturligt stöd till mina uppgifter. Jag kan föra resonemang om tankekartans innehåll.
Sammanfatta och återberätta
Med hjälp kan jag sammanfatta och återberätta en text.
Jag kan själv göra en enkel sammanfattning av en text och återberätta den.
Jag kan självständigt sammanfatta och återberätta texter, utan att dess budskap går förlorat. Jag använder mig självständigt av lämpligt tankestöd vid återberättandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: