Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 8

Skapad 2019-12-16 13:25 i Thorildskolan Kungälv
kap.3 Geometri
Grundskola 8 Matematik
Intresset för att studera geometriska figurer har sysselsatt matematiker i alla tider. De flesta geometriska begrepp som vi använder idag definierades för över 2000 år sedan i Euklides verk Elementa. Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkesområden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktigt för att tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym. I det här avsnittet får du lära dig mer om två- och tredimensionella former och hur geometriska formler används för att lösa problem.

Innehåll

Från v 48 ska vi arbeta med geometri. Vi avslutar området v 5 eller 6 innan sportlovet som är v 7. 

Mål

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du förstå och kunna använda dessa begrepp:

Omkrets, cirkel, diameter, radie, pi, area, parallellogram, rektangel, romb, kvadrat, triangel, rätblock, kub, prisma, pyramid, cylinder, kon, basyta, mantelyta, begränsningsarea, volym, klot, volymenheter, areaenheter mm

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 

 • Utföra beräkningar för omkrets, area och volym för olika geometriska figurer.
 • Använda lämpliga enheter för omkrets, area och volym.
 • Använda och förstå matematiska begrepp.
 • Rita tredimensionella figurer.
 • Jämföra egenskaper hos olika geometriska figurer.
 • Värdera lösningsmetoder och föra matematiska resonemang.

Syftet med undervisningen är att träna förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang och,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Så här jobbar vi

 • Genomgångar
 • Gruppuppgifter
 • Diskussioner 
 • Skriftligt prov
 • mm

Bedömning

Du samlar plus både muntligt och skriftligt under lektionerna då du visar att du, utifrån kunskapskraven, har förståelse för det innehåll vi jobbar med. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: