Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 3 2019/2020

Skapad 2019-12-16 13:26 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Beskrivning av arbete med forntiden. Från stenåldern till medeltiden.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Från stenålder till vikingatiden.

Innehåll

Mål: Att veta hur livet var på forntiden

 Vilket innebär:
Jag vet hur livet var på stenålder(jägarstenålder och bondestenålder), bronsålder, järnålder och vikingatiden.
Jag kan jämföra de olika tidsåldrarna.
Jag kan berätta om några fornlämningar.
Jag förstår skillnaderna mellan män, kvinnor och barn.
Jag förstår hur lantbruket utvecklades.

Vi ska använda följande innehåll:
Vi ser faktafilmer.
Vi läser fakta texter.
Vi använder oss av digitala hjälpmedel.
Vi skapar bilder och figurer.
Vi gör enskilda arbeten och grupparbeten, som vi sedan redovisar inför klassen.

 

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven kan jämföra och berätta om de olika tidsåldrarna.
Att eleven kan berätta om arkeologiska fynd.
Att eleven kan beskriva likheter och skillnader i levnadsvillkoren för barn, kvinnor och män.
Att eleven förstår hur jordbruket kom till och utvecklades. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Hi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: