Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning åk 4-6

Skapad 2019-12-16 14:09 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning
Här skriver du en kort presentation av planeringen

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Lärandemål

Du ska få lära dig och träna mer på:
 • Tidsuppfattning, först och sedan.
 • Att planera och ordna händelser i tidsföljd.
 • Att följa en karta och få en uppfattning om avstånd, riktning, riktmärken och kännetecken.
 • Att tolka och själv göra avbildningar av verkligheten med bild och foto.
 • Att jämföra, sortera och kategorisera föremål utifrån sina egenskaper, nu på lite högre nivå där du först måste identifiera egenskapen.
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
 • Addition, talområdet 1-20.
 • Praktisk problemlösning med laborativt material.
 • Att skriva och skriva ut på dator.
 • Att programmera för att styra rörelse.
 • Att använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning.

Undervisning

Du kommer att få:

 • Arbeta tillsammans med vuxen och självständigt med anpassat material.
 • Gå på "konstrunda" och följa en enkel karta med bilder som hållpunkter.
 • Fotografera föremål som vi passerar på "konstrundan".
 • Arbeta tillsammans med vuxen och självständigt på iPad och dator, t ex med Turtle och Skolplus.
 • Bygga med olikformade och olikfärgade klossar efter bild utan anvisningar.
 • Bygga labyrinter där början och slutet är givna, men du får klura ut vägen.
 • Skriva av veckans matsedel i programmet InPrint och skriva ut.
 • Lära dig nya ord och begrepp som rör det vi arbetar med.

 Bedömning

Du kan:

 • Ordna sekvensbilder i ordningsföljd.
 • Följa kartan och ta dig tillsammans med vuxen till olika platser.
 • Fotografera föremål som intresserar dig.
 • Sortera och kategorisera olika typer av föremål med olika typer av egenskaper, t ex form eller användningsområden.
 • Addera inom talområdet 1-20.
 • Programmera sköldpaddan att gå rätt väg.
 • Bygga efter bild.
 • Bygga labyrinter.
 • Skriva och skriva ut på dator.
 • Några nya ord som rör det vi arbetar med, t ex fotografera, karta, plus.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  4-6
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  4-6
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  4-6
 • Avbildningar av verkligheten, till exempel bild, foto och film.
  VEU  4-6
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  4-6
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  4-6
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.
  VEU  4-6
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  4-6
 • Hur datorer används och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring, till exempel tangentbord och skärm.
  VEU  4-6
 • Några vardagliga föremål som styrs av datorer och program. Hur programmering används för att styra föremål, till exempel rörelse.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: