Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vårdskador

Skapad 2019-12-16 14:12 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Sjukvård
Varje år drabbas ca 100 000 patienter/vårdtagare av skador inom vård, vanliga skador i samband med vård är fallolyckor, undernäring och trycksår. Oftast handlar det om skador som med rätt vård kunde ha förebyggts. Vi ska därför i detta område titta på basala förebyggande åtgärder för att förhindra fallskador samt undernäring.

Innehåll

VAD: Förebyggande åtgärder mot Vanliga skador som sker inom vård och omsorg s.k. vårdskador. Vi ska även träna på göra riskbeömning

för undernäring. 

HUR: genom diskussion i klassen samt egen inlämningsuppgift.

VARFÖR: Kunna jobba med förebyggande åtgärder för att minska vårdskador ihop med detta minskas även det mänskliga lidandet.

BEDÖMNING: Aktivitet i klassrummet samt inlämningsuppgift

 

 

Uppgifter

 • Nutrition

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
  Sju  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska frågeställningar av betydelse för patienter som vårdas i hemmet samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
  Sju  A
 • Eleven beskriver utförligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet. Eleven redogör också utförligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer. Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska frågeställningar av betydelse för patienter som vårdas i hemmet samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
  Sju  C
 • Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet. Eleven redogör också översiktligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer. Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för patienter som vårdas i hemmet samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
  Sju  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: