Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva åk 3

Skapad 2019-12-16 14:28 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att skriva berättande texter, fakta texter och instruerande texter både med penna och på chromebook.

Innehåll

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Centralt innehåll
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv 1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv 1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Sv 1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv 1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

 

Mål

När arbetsområdet är klart ska du:

 • kunna skriva berättelser med inledning, handling och slut
 • kunna dela in det du skriver i meningar med stor bokstav först i meningen och punkt sist
 • kunna skriva frågor och skriva dem med storbokstav först och frågetecken sist
 • veta var, när och hur utropstecken används, samt prova att använda det i dina berättelser
 • känna till reglerna för dubbelteckning
 • kunna skriva enkla faktatexter
 • lämna mellanrum mellan orden när du skriver
 • ha förståelse för att det är skillnad på tal- och skriftspråk
 • kunna skriva texter med penna och på chromebook
 • kunna göra förbättringar av dina texter.

 

Arbetssätt

 • genomgångar
 • arbetsblad
 • högläsning och enskild läsning av berättelser och faktatexter för att få inspiration, idéer och kunskap till eget skrivande 
 • planering och skrivande av berättelser och faktatexter tillsammans och enskilt
 • kamratbedömning
 • återkoppling på det du skriver

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske vid genomgångar, vid eget arbete med text skrivning samt vid arbete med arbetsblad. 

 

 • Kunskapskrav
 • Sv 2-3
   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv 2-3
   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv 2-3
   De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv 2-3
   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv 2-3
   Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv 2-3
   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv 2-3
   Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: