Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik: budskap och påverkan på individen

Skapad 2019-12-16 14:31 i Egebyskolan Mjölby
Grundsärskola F – 9 Estetisk verksamhet
Under våren kommer vi arbeta med hur musik från olika tidsepoker, med olika genrer och från olika kulturer och traditioner kan påverka individen samt vilket budskap de förmedlar.

Innehåll

Målet med undervisningen

Eleverna skall genom detta arbetsområde delta i undervisning om hur bilder och musik från olika tidsepoker och traditioner är utformade och vilka budskap de förmedlar. 

De skall även delta i undervisning om hur mode, trender och musik kan påverka individen. 

Så här ska vi arbeta

Under terminen kommer vi arbeta med olika musik-genrer och utifrån dem jämföra olika tidsepoker, mode och trender samt vilket budskap de förmedlar. 

Vi kommer lyssna på musik som har koppling till olika traditioner  för att kunna jämföra dess uttryck med hjälp av bildstöd.

Vi kommer även arbeta med vad eleven själv upplever, känner för känsla och tycker om de olika genrerna med hjälp av bildstöd och kroppsspråk.

 

Det här ska bedömas

Eleverna kommer bli bedömda utifrån deltagande samt igenkännande vid repetition.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  1-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  1-9
 • Mode och trender i ungdomskulturen. Vad de signalerar och hur de påverkar individen.
  ES  1-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  4-6
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  4-6
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  4-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Dessutom deltar eleven i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: