Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä 19/20 åk 7 Biologi: Ekologi Rg, Cb

Skapad 2019-12-16 14:50 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Ekologi - sambanden i naturen åk 7 vt 2014
Grundskola 7 Biologi
"Inget försvinner allt finns kvar"

Innehåll

EKOLOGI

Ekologi  åk 7 läsåret 19/20

Mål för elev

Du ska lära dig mer om hur allt i naturen fungerar.

Innehåll

  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra  ekosystemtjänster.
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. 

    Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den

        

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar och arbetsuppgifter. 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen, din förmåga att planera systematiska undersökningar samt din förmåga att kommunicera och ta ställning.
Prov.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

  • använda kunskaperna i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen (ur Lgr 11).

Matriser

Bi
åk 7 Biologi: Ekologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att
använda kunskaperna i biologi för att granska, kommunicera och ta ställning
enkla motiveringar för diskussionerna till viss del framåt
utvecklade motiveringar för diskussionerna framåt
välutvecklade motiveringar för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
undersökningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: