Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1 ht -19

Skapad 2019-12-16 14:53 i Apelskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- se "Kopplingar till läroplan - Syfte"

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra

 • Månens olika faser

 • Stjärnbilder

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. 

 • Djur och växters anpassningar till olika årstider.

 

Arbetsformer

 • rita stjärnbilder
 • dramatisera jordens, solens och månens rörelser
 • se på film
 • diskussioner i par, grupper och helklass
 • lyssna på skönlitterära texter och myter kring stjärnbilder och jordens, solens samt månens rörelser i förhållande till varandra

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

- se "Kopplingar till läroplanen - Kunskapskrav"

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen  kommer att bedöma dina förmågor genom observationer i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: