Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1 ht -19

Skapad 2019-12-16 15:03 i Apelskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Engelska

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- se "Kopplingar till läroplan - Syfte"

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

 • sång och ramsor (lyssna och tala)
 • enkla filmer ("Muzzy" och "Pick a colour") - hörförståelse (kunna förstå det man lyssnat på)
 • enkla ord (lyssna och tala) - olika färger, tal 0-10 och 10-15, olika frukter, olika klädesplagg, olika kroppsdelar
 • hälsningsfraser (lyssna och tala)

 

Arbetsformer

 • sjunga sånger och ramsor i helklass
 • diskussioner om innehållet i filmer i helklass, grupp, par och enskilt med lärare
 • dramatisering av kroppsdelar i helklass och par
 • se film i helklass
 • olika ordövningar i helklass, grupp, par och enskilt
 • olika dialogövningar med hälsningsfraser

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

- se "Kopplingar till läroplanen - Kunskapskrav"

 

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen  kommer att bedöma dina förmågor genom observationer i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: