Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning Kotten VT20

Skapad 2019-12-16 15:10 i Trollbacken Stenungsund
Förskola
Hur kan vi utmana barnen i leken?

Innehåll

I förskolans läroplan står det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att fungera enskilt och i grupp samt samarbeta. Varje barn ska utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för lek. Vi vill utmana barnen i leken, skapa tydligare lekmiljöer för barnen. Vårt utvecklingsområde som ska utvärderas är grupperna och hur vi pedagoger kan utmana barnen i leken genom olika rollekar. 

Vår aktionsforskningsfråga är; ”Hur kan vi utmana barnen i leken?”

Vårt syfte är att vi ska inta en lekposition för att utmana barnen i leken. Vägleda barnen till samarbete, samspel och trygghet. 

 

Vår första aktion är att utmana barnen i leken. Vi kommer ha barnen uppdelade i grupper tisdag-torsdag under förmiddagarna där en grupp är inne och två är ute. Grupperna heter blå, grön och röd. Den gruppen som är inne ska få vara delaktig i vad vi gör. Barnen kommer ibland få två-tre bilder på lekar/aktiviteter/leksaker som de får välja mellan och ibland är de vi pedagoger som planerat en lek vi ska regissera tillsammans med barnen. Exempel på lekar som vi ska göra tillsammans med barnen är gubben i lådan, Kims lek och björnen sover. 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: