Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och språk

Skapad 2019-12-16 18:12 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Vår pedagogiska planering för arbetet med fokusområdet tal och språk på Rödbetan.

Innehåll

Vilket innehåll ska behandlas?

Boksamtal, tillsammans med barnen läser vi vår temabok i mindre grupper. Vi vill att barnen ska få möjlighet att samtala och uttrycka sina tankar.

Alla barn ska få sitt eget persontecken?

Leka med språket och sitt namn. Digital teknik i form av greenscreen eller 3D skrivare.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

 Vi vill stimulera barnens intresse för bokstäver, tal och språk.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi har gjort TRAS och sett gruppens resultat, vi lyssnar utifrån boksamtalen hur vi jobbar vidare. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

 Pedagogiska dokumentationen i Unikum som barnen är med och skapar i samband med undervisningen. 

Lärplatta som barnen själva får använda för att dokumentera. 

planeringen upprättad av:

 Susanne, Karolina, Lisa, Linnea.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: