Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tecken som stöd, (TAKK) i Gul grupp

Skapad 2019-12-16 18:44 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Teckenspråk som en förstärkning av det talade språket
Förskola
TAKK används som alternativ och kompletterande kommunikation, och används som en förstärkning av det talade språket.

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

 
·        Varför? (Syfte med undervisningen)
Vi vill ha som mål att använda TAKK som alternativ och kompletterande kommunikation tillsammans med barnen i den dagliga verksamheten.Vi ser stort intresse ifrån barnen att lära sig fler ord och att få användning av de tecken som de kan. Tecken som stöd kan tydliggöra för de barn som vi upplever behöver stöd att förstå och kommunicera med kroppen och tal. 
TAKK används tillsammans med talat språk, det förenklar för barnet att lära sig ord och det blir lättare att uttrycka sig. Tecken ger barnet redskap att tydliggöra det talande språket. 
 
·        Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
Vi ska börja arbeta kontinuerligt med TAKK som en förstärkning av det talade språket. 
 
·        Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Barnen kommer att få vara delaktiga att ta fram material tillsammans med oss. T.ex. sånger och ord. Vi kommer tillsammans     synliggöra TAKK i miljön i Gul grupp.
 
·        För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
Pedagogerna och barnen i gul grupp.

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
 -
Målet är att alla barn ska komma till tal och känna sig trygga att kommunicera med andra. Med hjälp av TAKK kan barnen bli mer trygga i att uttrycka sig.   
- Barnen lär sig tecken som stöd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: