Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk4

Skapad 2019-12-16 19:55 i Annerstaskolan Huddinge
Medeltiden
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska Religionskunskap SO (år 1-3) Historia
Under medeltiden fanns det tappra riddare, kungar, drottningar, adelsmän och bönder. I arbetet med medeltiden kommer du att få lära dig om hur Sverige blev ett kungarike med kloster, kyrkor, slott och städer. Vi kommer att lära oss om hur människorna levde på medeltiden. Vi kommer även att bekanta oss med mäktiga och starka personer och även några hemska händelser som hände på medeltiden. Välkommen till medeltiden!

Innehåll

Undervisningens innehåll och arbetssätt

 • Ha Genomgångar och diskussioner.
 • Titta på undervisningsfilmer om medeltiden.
 • Göra arbetsblad och svara på frågor om medeltiden.
 • Använda läseboken.
 • Använda arbetsboken.
 • Göra grupparbeten.
 • Ha läxor och skriftligt prov.
 • Göra drama/teaterpjäs om medeltiden. 

Bedömning

Du bedöms fortlöpande under arbetets gång och bedömningen sker enligt matrisen nedan.

Dessutom bedöms ditt arbete och engagemang på lektionerna.

Även dina hemuppgifter och dina förhör kommer att bedömas.

 

Du visar vad du kan genom att:

 

 •  Vara aktiv och lyssna på lektionerna.
 •  Vara delaktig i diskussioner.
 •  Anstränga dig i grupp- och enskilda uppgifter.
 • Berätta om vad du tänker om händelser från medeltiden, vilka likheter och skillnader som du ser mellan medeltiden och nutid och hur du tror det var att leva på medeltiden.
 • Använda begrepp som har med medeltiden att göra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Re Sv SO SvA
Medeltiden åk4

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kristendomen infördes i Norden
Du vet hur kristendomen infördes i Norden och kan beskriva det på ett enkelt sätt.
Du redovisar fakta om kristendomens införande och dina förklaringar visar att du förstått de viktigaste sambanden och sammanhangen korrekt. Du vet hur kristendomen infördes i Norden och vad det har haft för betydelse i Sverige.
Kyrkansroll i samhället
Du kan på ett enkelt sätt förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden. Du kan nämna olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren och kyrkan. Du kan berätta kyrkans och klostrens betydelse för människorna. Du kan även nämna och använda dig av några begrepp som hör till kyrkan och klostren
De fyra ståndens levnadsvillkor
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett enkelt sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Likheter & skillnader
Berättar om händelser och skeenden. Behöver hjälp för att kunna se händelser och skeenden och förklara följderna. Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser. Du kan enkelt beskriva några likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under medeltid och nutid.
Beskriver med egna ord några orsaker till händelser och skeenden. Förklarar, med hjälp, några följder. Ser enkla samband mellan händelser och skeenden. Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser. Du kan beskriva relativt väl flera likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under medeltid och nutid.
De första städerna
Du har på ett enkelt sätt kunna beskriva de medeltida städernas uppkomst och uppbyggnad.
Du har detaljerat kunnat beskriva de medeltida städernas uppkomst och uppbyggnad.
Betydelsefulla personer
Du kan beskriva några viktiga personer under medeltiden.
Du har visat goda kunskaper om viktiga personer under medeltiden. Du kan även förklara vilken betydelse dessa personer fick för samtiden och framtiden.
Handel
Du vet vad Hansan var och varför den skapades.
Du vet vad Hansan var och varför den skapades. Du kan med egna ord beskriva vad Hansan fick för betydelse för kultur och handel i Sverige. Du förstår hur handeln gick till på medeltiden och med vilka Sverige handlade med och vad vi handlade med för varor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: