Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap.3.4-3.6 ”samband"

Skapad 2019-12-17 05:19 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Vi skall arbeta med olika lägesmått, såsom medelvärde, median, typvärde. Även olika diagram tas upp.

Innehåll

 

År 7 MATEMATIK:

 

 kap.3.4-3.6 Längd, tid och samband v.2-6

 

Vecka

06CM

Längd tid och samband kap 3.4-3.6. sid.128-150

2

Mån

Tis

Tors

Fre

Ledigt

Studiedag

Genomgång kap. 3.4

Arbeta med kap. 3.4

3

Mån

Tis

Tors

Fre

Kap.3.4 klart/repetera inför omprov

Genomgång kap. 3.5/ omprov i A25 14.20 – 15.10

Kap. 3.5 klart

Genomgång kap. 3.6

4

Mån

Tis

Tors

Fre

Temadag

Arbeta med kap. 3.6

Kap. 3.6 klart

Repetition kap. 3.4-3.6

5

Mån

Tis

Tors

Fre

Repetition kap. 3.4-3.6 (vikarie)

Repetition kap. 3.4-3.6 (vikarie)

Prov kap. 3.4-3.6 (vikarie)

Genomgång 4.1

6

Mån

Tis

Tors

Fre

Räkna kap. 4.1 klart

Genomgång kap.4.2

Genomgång av prov

Kap. 4.2 klart

7

Mån

Tis

Tors

Fre

Arbeta med matteappen/ repetera inför omprov

Genomgång 4.3 omprov i A25 14.20 – 15.10

Arbeta klart 4.3

Genomgång kap. 4.4

 

 

 

Alla gör uppgifter från nivå ett och två. Ni som blir klara och vill nå högre måluppfyllnad gör även uppgifter från nivå tre.

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren tex:

 

  • Blandade uppgifter s.151-154
  • Träna mera s.156-158
  • Tema s. 159-160
  • Problemlösning s.161
  • Matteappen
  • Fråga efter extra övningsblad av din lärare.

 

 

 

Inför provet kan du träna på:

 

  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
  • Begreppslistan/sammanfattning s. 150
  • Repetera de genomgångar som gjorts inför provet

 

Matriser

Ma
Matematik kunskapskrav åk 7-9. VT 2020

På väg
E
C
A
Begrepp
Eleven har svårt med matematiska begrepp och att visa det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven har svårt att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna har eleven svårt med att växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
Eleven kan inte välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan inte lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för inte utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner har eleven svårt med matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Eleven kan inte redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: