Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete- skalbagge

Skapad 2019-12-17 08:29 i Eken Haninge
Förskola
Under höstterminen kom det fram ett intresse för skalbaggar. Barnen var väldigt nyfikna på skalbaggens tuta! Vad är tuta egentligen? Vi tar reda på skalbaggens kroppsdelar och var den bor. Fantasi eller realitet? Tuta eller näsan? Kanske något annat...

Innehåll

 

Vad handlar det om?

 

Under höstterminen 2019 kommer vi att fokusera på skalbaggar och arbeta med detta som ett kontinuerligt projekt. Vi kommer tillsammans med skalbaggarna att utforska läroplanens olika delar, språk och kommunikation, matematik, barns inflytande, demokrati, digitalt och analogt, fantasi och realitet, natur-levande och icke levande, normkritiskt arbetssätt och förhandling.

 Vi kommer att arbeta utifrån ett projekterande samt uppdragsbaserat arbetssätt för att möjliggöra en fördjupande process som är föränderlig beroende på vart barnen befinner sig i sin nyfikenhet och utforskande.

 

Mål:

 Att barnen ska få uttrycka sig på flera olika sätt (skapa, verbalt, drama, teckna, lera och måla)

 Att barnen ska få en ökad medvetenhet och kunskap kring skalbaggar.

 Att barnen ska få utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar

 

Syfte

 Vi vill att barnen ska få ett vidgat perspektiv på sin omvärld. Vi vill att barnen ska bli mer medvetna om att det finns lika och olika skalbaggar, precis som vi människor. Vi vill lyfta fram barnen frågor om levande och icke levande. Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande i linje med läroplanens intentioner.

 

Bakgrund

 Vi ser att barnen visar intresse för insekter och har därför valt att skapa ett projekt kring detta med utgångspunkt utifrån barnens egna erfarenheter. Vi har observerat ett intresse och en nyfikenhet kring skalbaggar i vår utemiljö liksom inomhus. Barnen har utforskat och fört olika resonemang kring detta med oss pedagoger och med varandra.

 

 Genomförande /Undervisning

 I undervisningen kommer vi att:

 

  • se två avsnitt från Hemma hos en skalbagge från Sli.se. Nyckelpigan Pia och dykarbaggen Dylan, flera gånger under veckan om och om igen med syfte att väcka intresse hos alla barn i barngruppen.
  • se en faktafilm om nyckelpigor och dykarbaggar
  • lära oss skillnaden och likheten om två utvalda skalbaggar (nyckelpigan och dykarbaggen), levnadsmiljö, levnadssätt etc.
  • läsa faktaböcker och gå till biblioteket
  • gå till skogen på torsdagar för att vidareutforska kring skalbaggarnas miljö och deras levnadssätt
  • sjunga sånger- exempel En nyckelpiga jag har i handen, en dykarbagge jag har i handen
  • arbeta med greenscreen (där nyckelpiga Pia och dykarbagge Dylan framkommer)
  • arbeta med teater (där nyckelpigan Pia och dykarbaggen Dylan uppträder)
  • tillverka nyckelpigor och dykarbagge och deras miljö av kartong,  och av naturmaterial
  • arbeta med att skapa i lera (göra film),  måla, teckna nyckelpiga och dykarbagge med hjälp av olika tekniker och strategier( torrpastellkritor, sketch).

 

 Arbetssätt

 Lyhörda pedagoger som fångar upp barnens intresse och hypoteser.

 Tillbakablick- reflektionskultur, barnen får reflektera över sitt lärande och får testa sina hypoteser dagligen samt utveckla kritisk tänkande.

 Demokratisk arbetssätt - Vi känsla, vi tillsammans pedagoger och barn samarbetar, vi blir hörda och sedda, alla kommer till tals

 Barnsinflytande och syn på barnen - alla barn ses som kompententa och är delaktiga.

 Normkritiskt arbetssätt  

 

Kopplingar till teorier

 Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, lär vi oss tillsammans och skapar möjligheter för att låta barnen utvecklas i den proximala utvecklingszonen enligt Vygotskilj teorier.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: