👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2 vt 2020

Skapad 2019-12-17 08:44 i Färlövs skola Kristianstad
Mu åk 2
Grundskola 2 Musik
Vi börjar lära oss spela

Innehåll

Syfte: Lägga grunden till ensemblespel. Träna sång.

Konkretisering: Vi lär oss stamtonernas namn och utifrån det börja lära oss spela delar av enkla melodier på piano

                         Vi övar på att ta ackord på gitarr och ackompanjera när vi sjunger

                         Vi fortsätter att sjunga mycket tillsammans och lära oss barnvisor och sånger som knyter an till olika tema och årstider. Vi skapar vår egen sångbok med     

                         texter.

                       

Du ska kunna:

 • Tonernas namn, c-dur skalan på piano
 • Spela en del av en enkel melodi på piano
 • Spela minst ett ackord på gitarr
 • Vara aktiv i den gemensamma sången och övningarna

 

Bedömning:

Vi kommer att observera hur du aktivt deltar i sång och spel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3