Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk.4 vt-20

Skapad 2019-12-17 09:24 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer att fortsätta att arbeta med boken Champ 4 samt andra texter och medier. På lektionerna kommer du att få möta olika typer av texter, ord och fraser med hjälp av våra vänner Becky och Henry Champ. Du kommer även att få träna engelska med olika digitala verktyg och arbetsformer.

Innehåll

Syfte och mål

I Champ 4 får du utveckla förmågan att:

 • lyssna på olika typer av texter och media samt förstå dess innehåll
 • läsa olika typer av texter samt tolka och resonera kring innehållet
 • använda olika strategier för att göra sig förstådd i olika sammanhang
 • använda och anpassa språket efter situation och mottagare
 • analysera och reflektera kring olika situationer och sammanhang där engelska används runt om i världen

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

 • lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, warm up osv)
 • lyssna på olika slags texter och reflektera kring innehållet
 • lyssna till olika slags hörövningar och reflektera kring innehållet
 • läsa olika slags texter och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika läsförståelseuppgifter
 • läsa instruktioner
 • träna stavning genom att skriva meningar på engelska
 • träna på att anpassa engelskan efter sammanhang och situation
 • träna grammatik
 • samtala om de olika texterna i klassrummet samt svara på frågor muntligt och skriftligt
 • träna intonation, betoning och uttal

Jag kommer att bedöma:

Din förmåga att:

 • Lyssna och diskutera
 • Prata och diskutera
 • Läsa och reflektera
 • Dina strategier när du läser och lyssnar
 • Skriva

 

 

 

Matriser

En
Engelska åk.4 vt-20

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Jag...
Lyssna och diskutera
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
...visar att jag kan förstå talad engelska i olika situationer med vuxenstöd
...visar att jag till viss del kan förstå talad engelska i olika situationer genom att svara på enkla frågor och till viss del delta i diskussioner och samtal av olika slag
...visar att jag kan förstå talad engelska i olika situationer genom att svara på frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag
...visar att jag har goda kunskaper i att förstå talad engelska i olika situationer genom att svara på frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag
Jag...
Prata och diskutera
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
...tränar på att formulera mig på ett enkelt sätt när jag svarar på frågor och deltar i diskussioner. Jag behöver vuxenstöd och mer träning
...kan formulera mig på ett enkelt och begripligt sätt när jag svarar på frågor och deltar i diskussioner.
...kan formulera mig på ett relativt tydligt sätt när jag svarar på frågor och deltar i diskussioner.
...kan formulera mig på ett tydligt sätt när jag svarar på frågor och deltar i diskussioner.
Jag...
Läsa och reflektera
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
...tränar på att läsa och förstå enkla texter med vuxenstöd ...tränar på att läsa högt och uttala ord rätt med vuxenstöd
...kan läsa och förstå olika texter samt, på ett enkelt sätt, prata om texternas innehåll på engelska ...har ett enkelt, tydligt och begripligt uttal
...kan läsa och förstå olika texter samt prata om texternas innehåll på engelska ...har ett enkelt, tydligt och begripligt uttal
...kan läsa och förstå olika texter samt på ett relativt utvecklat sätt prata om texternas innehåll på engelska ...har ett relativt tydligt och begripligt uttal
Jag...
Strategier när jag läser och lyssnar
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
...behöver hjälp med att använda någon strategi när jag läser och lyssnar
...använder mig av någon strategi när jag läser eller lyssnar, tex läsa om, ställa frågor, titta på bilder
...använder mig av flera olika strategier när jag läser eller lyssnar, tex läsa om, ställa frågor, titta på bilder
...använder mig av flera olika strategier när jag läser eller lyssnar, tex läsa om, ställa frågor, titta på bilder
Jag...
Skriva
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
...tränar på att skriva på ett enkla och begripliga fraser och meningar på engelska med vuxenstöd
...skriver enkla och begripliga fraser och meningar på engelska
...skriver relativt tydliga fraser och meningar på engelska
...skriver på engelska på ett tydligt och säkert sätt med varierade fraser och meningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: