Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma område algebra och funktioner år 9

Skapad 2019-12-17 09:38 i Stordammens skola Uppsala
Baseras på kapitel 2 i Ma Direkt 9 andra upplagan
Grundskola 9 Matematik
Samband mellan två tal i matematiken kallas för en funktion. Funktioner kan beskrivas med ord, en tabell, en graf eller en formel.

Innehåll

Vi kommer att jobba både med att räkna i boken och genom laborationer och undersökningar. 

En bra begreppslista har du på sidan 42 i matteboken.

Du ska kunna:

 • Beskriva begreppet funktion 
 • Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler.
  • kunna växla mellan dessa former för att beskriva ett linjärt samband
 • Använda räta linjens ekvation för att beskriva ett linjärt samband
 • använda begreppet proportionalitet

 

Du kommer få möjlighet att fördjupa dig i mer algebra i slutet av perioden.

 Avsnittet avslutas med en bedömningsuppgift, alltså en större uppgift som bedöms med en matris, och ett mindre prov.

Uppgifter

 • Räta linjens ekvation

 • Vasgrafer - rapport

 • Räta linjens ekvation - rapport

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: