Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma område Algebra år 8

Skapad 2019-12-17 09:42 i Stordammens skola Uppsala
Problemlösning med algebra.
Grundskola 8 Matematik
Målet är att kunna lösa textuppgifter (problem) med hjälp av ekvationer (algebra).

Innehåll

Vi ska öva algebra med målet att kunna lösa textuppgifter (problemuppgifter) med hjälp av algebra.

För att klara problemlösning med hjälp av algebra behöver du kunna:

 • Tolka text - vad får man reda på i uppgiften?
 • Skriva uttryck/antaganden - översätta från svenska till mattespråk.
 • Teckna (skriva) ekvationer - se vad som är lika, skapa en likhet (ekvation) utifrån texten.
 • Förenkla uttryck och ekvationer.
 • Lösa ekvationer.
 • Pröva din lösning - testa om ditt svar är rätt genom att sätta in det i den ursprungliga ekvationen.
 • Skriva ett tydligt svar - svara på frågan med en hel mening.

 

Vi kommer att öva momenten var för sig först och sedan jobba med textuppgifter som handlar om allmänna problem (tal) och geometriska problem. 

Området kommer att avslutas med ett skriftligt prov där du får visa dina kunskaper.

Uppgifter

 • Bedömning algebraprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematikförmågor

Ej godtagbar
E
C
A
Metod
Kvaliteten å de metoder och strategier som eleven använder
.
..
..:
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa
.
..
...
Problemlösning
I vilken grad eleven förstår och kan lösa matematiska problem.
.
..
...
Resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
.
..
...
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck(språk och representation)
.
..
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: