Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids Skapande/Konstruktion HT20-VT21

Skapad 2019-12-17 09:45 i Rabbalshede skola Tanum
Detta är Rabbalshedes fritidshemplanering.
Grundskola F – 6
Fritids har skapande och konstruktion en gång i veckan! Vi jobbar med olika typer av skapande, olika material och teman utifrån barnens intressen.

Innehåll

"I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga."

"Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer."

 

Skapandet sker i samråd med eleverna. Vi kan erbjuda nya sätt att skapa på och ge eleverna en möjlighet att lära sig något nytt samtidigt som de får skapa. Vi lyssnar på eleverna och frågar vad de skulle vilja göra för sorts skapande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -

Matriser

Fritidshemmens planeringsmall (bedömningen är inte individuell utan sker på gruppnivå)

Har utvecklat till viss del.
Har utvecklat väl.
Prövar och utvecklar idéer, löser problem och omsätter idéerna i handling
Tar hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
Skapar och upprätthåller goda relationer samt samarbetar utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
Kommunicerar med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
Skapar och uttrycker sig genom olika estetiska utrycksformer.
Utforskar och beskriver företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
Rör sig allsidigt i olika miljöer samt förstår vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: