Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyta eller sjunka

Skapad 2019-12-17 10:40 i Mariehällsskolan Stockholm Grundskolor
Arbete utifrån NTA - temat flyta och sjunka
Grundskola 4 – 5 Fysik
I alla tider har människor funderat över varför en del saker flyter medan andra sjunker. Det här NTA-temat handlar om fenomenet flyta eller sjunka. När du och dina kamrater arbetar tillsammans, kommer ni att behöva plocka fram allt vad ni har av nyfikenhet och upptäckarlusta.

Innehåll

Arbetsområdets syfte och övergripandemål


Varför flyter en kork och inte ett ankare? Hur bygger man den båt som tål mest och varför flyter en pråm gjord av järn men ett ankare av järn sjunker?

Du ska arbeta med området flyta eller sjunka för att du ska:

 • utveckla din förmåga att genomföra uppdrag genom muntliga och/eller skriftliga instruktioner
 • utveckla din förmåga att dokumentera det du ser
 • utveckla din förmåga att använda de slutsatser ni kommer fram till
 • utveckla din förmåga att kunna samarbeta

Undervisningen i ämnet fysik ska, enligt LGR 11 syfta till att utveckla sin förmåga att:

Mål för dig som elev

        När vi har arbetat klart med området ska du kunna:

 • Systematiskt undersöka vilka faktorer som påverkar om ett föremål flyter eller sjunker i vatten.
 • Dokumentera dina undersökningar i ord och bild.
 • Beskriva hur föremål flyter eller sjunker i vatten med hjälp av begreppen tyngkraft, vikt,storlek, form och volym.
 • Samtal och diskutera frågor som rör flytförmåga hos t ex båtar och vilken betydelse det har haft för människans vardag och samhällets utveckling.

 

  Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Så här ska vi arbeta

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

- Planera, genomföra, utvärdera och dokumentera systematiska undersökningar kring hur flytförmågan hos olika föremål är beroende av vikt, storlek, form samt vattnets lyftkraft.
- Läsa och tolka texter om flytförmåga i naturen, hos människor och hos olika typer av farkoster som kan dyka och flyta i vatten och i luften, och diskutera likheter och skillnader mellan dessa.
- Läsa om Archimedes undersökningar och upptäckter och hur hans upptäckt betytt och påverkats människors liv.

Det här kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma hur väl du kan: 

 • planera och genomföra undersökningar som rör ett föremåls flytförmåga
 • jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
 • dokumentera dina undersökningar i bild och text.
 • beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga med hjälp av begrepen tyngdkraft, vikt, storlek, form.
 • resonera om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga.
 • berätta om Archimedes och hans upptäckt och vad den har betytt för människors liv-

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Flyta eller sjunka

F
E
C
A
Genomföra undersökningarna
Du planerar och genomför undersökningarna och kan formulera egna frågor
 • Fy  A 6
Du planerar och genomför undersökningarna med mycket stöd.
Du planerar och genomför undersökningarna med lite stöd och kan formulera någon egen fråga.
Du planerar och genomför undersökningarna självständigt och kan formulera många egna frågor.
Utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
 • Fy  A 6
Du kan med stöd använda utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och kommer på egna lösningar och idéer.
Skriva och rita
Du skriver och ritar om dina undersökningar, t.ex. genom att göra skisser, ritningar och tabeller.
 • Fy  A 6
Du kan med stöd göra dokumentationer av dina undersökningar.
Du kan självständigt göra dokumentationer som är tydliga och lätta för andra att förstå.
Du gör självständigt dokumentationer och kan t.ex. beskriva en undersökning med text och bild så någon annan kan göra om den.
Använda begrepp
Du kan förklara resultaten och använder ord som du lär dig (t.ex. tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek, form)
 • Fy  A 6
 • Tk
Du kan förklara vissa av de ord du lär dig.
Du använder vissa ord som du lär dig när du förklarar resultaten.
Du använder ofta ord som du lär dig när du förklarar dina resultat.
Diskutera och berätta
Du diskuterar hur människan använt båtar och berättar om någon viktig naturvetenskaplig upptäckt
 • Fy  A 6
 • Tk  A 6
Du kan svara på enkla frågor om båtar i historien och om någon naturvetenskaplig upptäckt.
Du kan på ett enkelt sätt berätta och diskutera om hur båtar använts i historien och berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt.
Du kan berätta och diskutera hur båtar använts i historien på ett sätt som för samtalet framåt och berätta om flera naturvetenskapliga upptäckter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: