Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HAPPY year 5 VT20

Skapad 2019-12-17 10:43 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Pedagogisk planering för år 5, kopplad till läromedlet Happy. Självbedömningsmatris kopplad till kunskapskraven för år 6.
Grundskola 5 Engelska
I engelskan kommer vi under läsåret utgå ifrån det digitala läromedlet, Happy Year 5. Du kommer att få öva dig på att lyssna till och förstå tydlig talad engelska och träna dialoger tillsammans med klasskamrater. Du kommer också att läsa och översätta texter. Vi kommer att utgå från ämnesområden som är välbekanta: - Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter. - Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Vårterminen 2020

Förmågor

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Övergripande mål och riktlinjer

 • Vi arbetar med det internationella perspektivet genom att vi diskuterar var i världen engelska talas, skillnaden i uttal och ord beroende på vilket land det är och skillnader i kultur och livsstil
 • Vi arbetar främst med samarbete och metakognition.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • läsa en engelsk text med godtagbart uttal och flyt samt förståelse.
 • framföra en enkel dialog med tydligt språk.
 • översätta en text med hjälp av ordlista.
 • ställa frågor till en kamrat om t.ex. hur kamraten bor, vad de gillar att göra eller har gjort m.m.
 • visa att du förstår genom att återberätta på engelska. 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Kontinuerlig muntlig återkoppling efter genomförda aktiviteter.
 • Skriftlig återkoppling efter utvalda skrivuppgifter.

     Summativ

 • Skriftliga läxförhör, framförda förberedda dialoger, inlämnade skriftliga uppgifter samt prov. 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

     Du kommer att få arbeta med de olika delarna i boken.

 • Träna på ord och fraser som hör till ett Unit.
 • Arbeta med olika övningar kopplade till boken.
 • Göra enkla presentationer.
 • Lyssna på dialoger och texter.
 • Läsa och träna på uttal och intonation.
 • Skriva enkla ord och fraser.
 • Få enkla instruktioner och beskrivningar på engelska.
 • Sjunga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: