Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 1 Gaddenskolan 2019-20

Skapad 2019-12-17 11:33 i Gaddenskolan Fristående Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i fler än ett språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Det ökar även möjligheten att ta del av information på skriven och talad engelska. Redan tidigt i livet möts barnen av engelska, både genom film, sånger och spel, så det är av stor vikt som vi ökar elevernas kunskaper i engelska.

Innehåll

I engelskundervisningen ligger fokus på att tala, lyssna och förstå samtidigt som vi under läsårets även kommer att öva på att stava vissa ord. Det vi talar, lyssnar och i viss mån skriver om är sådant som finns i din närhet och de ord vi behandlar är ord som du använder i ditt vardagliga liv.

Läromedel vi utgår från

Learn English first book, från Majema. Kompletterar med material från youtube.com, British Council och Oxford Owl bl.a. 

 

Förmågor som utvecklas är att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 Under året kommer vi arbeta med bl.a. följande områden för att utveckla ditt ordförråd och utveckla din förmåga att kommunicera på engelska: 

 • family
 • colours
 • numbers
 • fruits
 • pets
 • activities

Kopplat till dessa områden övar vi minst 8 ord och två, tre olika fraser.

Så här ska vi öva

 • Vi övar ord och begrepp inom valda områden, t ex hälsningsfraser, färger, namn, djur, siffror, frukter och familj.
 • Vi övar att prata med varandra med hjälp av engelska fraser.
 • Vi övar genom att se film med engelskt tal. Vi samtalar kring filmens innehåll. Vad betyder de olika fraserna vi hörde?
 • Vi övar genom att sjunga med till sånger, dels till materialet som hör till Learn english och dels genom valda sånger på youtube.
 • Vi övar genom spel och lekar.
 • Vi övar genom ramsor.
 • Vi övar genom enkla rollspel. 
 • Vi övar genom att arbeta i vår arbetsbok.
 • Vi övar genom att använda digitala verktyg. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: