Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex pch samlevnad

Skapad 2019-12-17 12:40 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
sex och samlevnad
Grundskola 8 Biologi
Här lär vi oss hur reproduktion fungerar.

Innehåll

Tidsperiod:  Vecka 49 - vecka 5/2020

 

Syfte: 

 • Att förstå bättre hur människokroppens reproduktion fungerar
 • Att fördjupa medvetenhet om den stora mängd information som sprids genom olika typer av medier, t.ex. film, internet, tidning om det gäller sex och samlevnad och hur man kan tolka dem.

Koppling till läroplanen 

Syfte

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Kropp och hälsa 

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier. 
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global och i ett historiskt perspektiv. 

Biologins metoder och historia

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

 

Målet: 

 • Beskriva hur könsorganen fungerar och vad som sker i kroppen under piberteten 
 • Redogöra för sexualitetens betydelse
 • Redogöra för hur ett barn blir till, från befruktning till förlossning
 • Redogöra för hur olika preventivmedel skyddar och hur de används 
 • Redogöra för hur man kan skydda sig mot de vanliga sexuellt överförbara sjukdomarna
 • Beskriva vad pornografi, prostitution och sexuellt våld innebär

Material: 

 • Kapitel 4 i biologi direkt (sidor: 214 - 251) *här inkluderas uppgifter i s. 220, 225, 229,231, 235, 237, 241,243 samt 250
 • Häftet "Sex och samlevnad" för åk 8 * Eleverna arbetar med häftet delvis under lektioner och delvis hemma. Eleverna behöver arbeta klart med samtliga uppgifterna i häftet och lämnas in senast vecka 4 på fredag
 • Laboration (diskussion både muntligt och skriftligt)
 • Delaktighet av diskussion samt arbete hos ungdomsmottagningen 

Bedömningsmaterial: 

 • Arbete under lektioner (delaktighet och inlämningsuppgifter)
 • Laboration (utförande och laborationsrapport )
 • Resultatet av ett skriftligt prov (omprov)

Viktiga datum:

 • Ungdomsmottagningsbesök (den 16de/ den 17de januari) --Gruppfördelning informeras av mentorerna
 • Ett skriftligt prov 2020-1-30 (under NO lektion) 
 • Häftet med 100 % klar arbete lämnas in senast vecka 4 på fredag (2020-1- 24)

 

 

Matriser

Bi
Sex pch samlevnad

Rubrik 1

Kunskapskrav C
Kunskapskrav E
Kunskapskrav A
Diskussion
Förmågan att diskutera såväl skriftligt och muntligt
 • Bi  7-9
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du kan samtala och diskutera frågor som rör sex och samlevnad och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Du kan samtala och diskutera frågor som rör sex och samlevnad och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör sex och samlevnad och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
information, användande av informations källa
 • Bi  7-9
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter
kunskaper, förmågan att använda modeller
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du kan visa på utvecklade samband som rör fortplantning/ reproduktion( hur man blir gravid samt hur graviditeten fortlöper)
Du kan visa på enkla samband som rör fortplantning/ reproduktion (hur man blir gravid samt hur graviditeten fortlöper)
Du kan visa på välutvecklade samband som rör fortplantning/reproduktion (hur man blir gravid samt hur graviditeten fortlöper)
förmågan att använda begrepp
Du kan använda dig av lämpliga begrepp som tillhör området
Du kan använda dig av några begrepp som tillhör området
Du behärskar och visar på god förståelse av begrepp som tillhör området
kunskaper om olika naturvetenskapliga upptäckter
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter som fått betydelse för människans samlevnad till exempel (preventivmedel, aborten), vaccinationer( livmoderhalscancer), mediciner(könssjukdomar)
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter som fått betydelse för människans samlevnad till exempel (preventivmedel, aborten), vaccinationer (livmoderhalscancer), mediciner (könssjukdomar)
Du kan förklara hur några upptäckter som fått betydelse för människans samlevnad hänger ihop och bidrar helheter till exempel (preventivmedel, aborten), vaccinationer(livmoderhalscancer), mediciner(könssjukdomar). Vilken betydelse kan dessa kunskaper få i ett kulturellt sammanhang?
resonera kring hälsa och sjukdomar
Du för utvecklade och relativt underbyggda resonemang kring hälsa, sjukdomar och sexualitet (betydelsen av preventivmedel för att motverka sjukdomar och betydelsen av preventivmedel för samlevnad)
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdomar och sexualitet (betydelse av preventivmedel för att motverka sjukdomar och betydelsen av preventivmedel för samlevnad)
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hälsa och sjukdomar och sexualitet ( betydelsen av preventivmedel för att motverka sjukdomar och betydelsen av preventivmedel för samlevnad)
resonemang kring sexualitet
Du kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang kring samlevnad och sexualitet. (kännedom om olika sexualiteten och samlevnadsrelationer samt betydelsen av dessa)
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring samlevnad och sexualitet (kännedom om olika sexualiteten och samlevnadsrelationer)
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring samlevnad och sexualiteten. (kännedom om olika sexualiteten och samlevnadsrelationer samt betydelsen av dessa till exempel kulturellt och samhällsperspektiv)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: