Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 5

Skapad 2019-12-17 12:51 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Bild år
Grundskola 5 Bild
Vi kommer att utforska olika tekniker inom bilden.

Innehåll

 

 

 

Vad ska vi arbeta med?

För att utveckla de olika förmågorna i ämnet bild kommer vi att behandla olika delar i det centrala innehållet. Under år 5 kommer du få arbeta med färglära, perspektiv, porträtt och foto. Du kommer få ökad kunskap om hur olika tekniker och färger påverkar bildens uttryck och hur bilder kan förmedla och ha ett budskap.

Vi kommer att arbeta med olika bildtekniker och använda oss av blyerts, oljepastell, tusch, färgpennor, akvarell . Vi kommer även att arbeta med digitala verktyg.

 

Vad ska du kunna?

Du ska kunna:

 • använda olika tekniker och verktyg som akvarell oljepastell, blyerts för att kunna skapa olika slags bilder o uttryck.
 • kunna använda och kombinera olika färger.
 • skapa rumslighet och djup i bilder och veta hur du använder perspektivlinjer i ett centralperspektiv.
 • bedöma ditt bildarbete, om arbetsgång och resultat.

.

Detta visar du genom att:

 • Delta i övningarna.
 • Kunna använda akvarell, oljepastell, blyerts när jag målar och framställer bilder.
 •  Teckna en bild i centralperspektiv och kunna de olika begreppen.
 • Göra en skriftliga bildanalys från ovannämnda uppgift.
 • Träna på att ge omdömen om och reflektera kring ditt eget arbete.

Uppgifter

 • Centralperspektiv

Matriser

Bl
Bild år 5

Nivå 1
På väg mot målet
Nivå 2
Godkända kunskaper
Nivå 3
Nivå 4
Bildframställning
Du behöver stöd i ditt genomförande och under arbetets gång.
Du har egna idéer om utformning men behöver ibland hjälp med genomförandet.
Du arbetar med olika tekniker på ett relativt fungerande sätt.
Du har egna idéer om arbetet och genomför och slutför din idé på egen hand.
Tredimensionellt arbete
Du behöver mycket stöd i ditt genomförande och under arbetets gång.
Du behöver stöd. Du arbetar med tredimensionellt arbete på ett i huvudsak fungerande sätt
Du behöver ibland stöd. Du arbetar med tredimensionellt arbete på ett relativt väl fungerande sätt.
Tekniker och material
 • Bl  E 6
Du behöver stöd i ditt genomförande och under arbetets gång.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande och varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande och prövar hur dessa kan kombineras för att skapa uttryck.
Omdömen
 • Bl  E 6
Du behöver stöd i ditt genomförande och under arbetets gång.
Du kan ge enkla omdömen om ditt bildarbete.
Du kan ge enkla, till viss del utvecklade omdömen om ditt bildarbete.
Du kan ge enkla, utvecklade omdömen om ditt bildarbete och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: