Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus

Skapad 2019-12-17 12:53 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Fysik
Visste du att ljusets hastighet är 300 000 km/sekund? Visste du att det skulle ta oss människor 8 minuter att upptäcka att solen hade slocknat? Visste du att ljus kan tränga igenom märg och ben? Visste du att det är ljus som värmer din mat i micron? Om svaret är nej, så kommer du snart att veta det!

Innehåll

SYFTE- VAD ska du lära dig och varför?

- Du vet vad ögats olika delar heter och kan förklara dess funktion.

- Du kan förklara varför ett föremål uppfattas ha olika färger till exempel röd.

- Du vet varför ögat har svårt för att uppfatta färger på natten.

- Du kan förklara hur en skugga uppstår och hur den förändras beroende på ljuskällan.

- Du kan förklara vad som händer när ljuset träffar en spegel och hur det skiljer sig ifrån om det t.ex. träffar en svart tröja.

- Du vet vad ett spektrum är och hur det uppstår.

- Du kan beskriva olika linser och hur de förändrar ljuset när det träffar dem.

- Du kan ge exempel på ljus som ej kan uppfattas av ögat och hur vi människor kan använda det i vår vardag.

 

 

Begrepp

 Synnerven, blinda fläcken, glaskroppen, linsen, pupillen, iris, hornhinnan, senhinnan, näthinnan, gula fläcken, ögonlock, ögonfransar

Ljuskälla, vaakum, skugga, reflexion, absorberar, spektrum, linser, samlingslins, spridningslins, konvex, konkav, tappar, stavar, våglängd

 

ARBETSSÄTT - HUR ska du lära dig?

 - Genom genomgångar

-  Läsa texter

-  Diskussion med andra.

-  Filmer

-  Göra olika experiment

 

BEDÖMNING- Hur visar du vad du lärt dig?

 - Vecka 10 sammanfattande skriftligt prov.

- Deluppgifter under temaområdet i form av läxförhör.

- Eleven deltar i de diskussioner vi har under temaområdet.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: