Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palmbladsskolan Landskapet och människan åk 8

Skapad 2019-12-17 12:57 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 8 Geografi
Människan har under hela sin existens strävat efter att kunna försörja sig. Utvecklingen har gått från jordbrukssamhället, industrisamhället till tjänstesamhället. Allt detta har påverkat landskapet omkring oss. I detta arbetsområde ska vi studera hur ett samhälle förändras och vad som har påverkat människan och naturen.

Innehåll

Förmågor som tränas

  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,

Att göra:

Läs sidorna i geografiboken

Svara på frågor

Ord och begrepp (särskilt papper)

Andra övningar under lektionstid t ex öva på att läsa tabeller, bildanalys och diskutera för och nackdelar med olika transportmedel.

 

 

Material:

Läroboken: Geografi 8

* Arbetsblad med ord och begrepp

* Arbetsblad om olika transportmedel

Filmer:

Vad är ekologiskt jordbruk? https://www.youtube.com/watch?v=Vp8LbehZf6o

Hur handlar du klimatsmart? https://www.youtube.com/watch?v=towSthwSTec

(SLI) Sveriges stora naturtillgångar

(Kan läggas till fler om tiden finns)

Efter arbetsområdet ska du kunna:

Läroboken: Geografi 8

Redogöra för hur jordbruket har utvecklats. (Tidsaxel)

Redogöra för hur näringslivet har förändrats i I-länderna och hur det ser ut i u-länderna.

Delta i diskussionen om hur utvecklingen i u-länderna ska förbättras.

Beskriva hur varor transporte­ras över världen.

Redogöra för fördelar och nackdelar med olika transportmedel.

Redogöra för hur företag placeras och vad det medför för människorna.

Beskriva varför skogsindustrin har gett Sverige stora ekonomiska framgångar.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Så här ska du visa dina kunskaper:

Aktivt deltagande under lektioner i muntliga och skriftliga övningar

Arbetsuppgifter på området

PROV

Matriser

Ge
Geografi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: