Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden

Skapad 2019-12-17 13:21 i Enskedefältets skola Stockholm Grundskolor
Tema rymden åk 1-3
Grundskola F – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska Historia
Visst är det spännande med rymden? Vad finns i rymden och var slutar den? Under hösten kommer vi arbeta ämnesövergripande med tema rymden. Vi arbetar med solen, planeterna, vår egen måne,och stjärnhimlen.

Innehåll

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse att 

 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
  sambanden i naturen.

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Läraren vet att du kan när du vet...

 

 • vad en galax är och vad vår galax heter,
 • hur solen, jorden och månen rör sig i solsystemet,
 • månens olika faser, som nymåne, fullmåne och halvmåne,
 • känna till vad planeterna i vårt solsystem heter, 
 • hur det blir dag och natt,
 • skriva enkla faktatexter om jorden, månen, solen och minst en planet,
 • använda vanligt förekommande begrepp som vi använder oss av i tema rymden

 

Arbetsformer

 • ha gemensamma genomgångar,
 • arbeta enskilt, i par och i grupp,
 • använda våra kroppar för att förklara himlakropparnas rörelser, månens olika faser, dag och natt,
 • läsa enkla faktatexter ur ""Enkelt om rymden" samt svara på frågor om texten och andra uppgifter,
 • skapa olika sorters bilder i och om ämnet,
 • titta på faktafilmer,
 • använda oss av olika begrepp så som: solsystemet, gravitation, fullmåne, halvmåne, stjärnbild, universum, vintergatan, galax, planeter, Tellus, himlakroppar
 • sjunga sånger om rymden

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: