Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Åk 6 VT-20

Skapad 2019-12-17 14:44 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Musikplanering VT19 Åk 6
Grundskola 6 Musik
Under vårterminen kommer vi att arbeta med instrumentkännedom, melodier och att spela i ensemble.

Innehåll

Arbetsområde:

Under vårterminen kommer vi att fokusera på att lära oss mer om instrumenten och instrumentgrupper, detta kommer att visas genom ett prov v.5

Vi kommer att öva på att spela melodier på både piano och gitarr, sjunga samt spela ensemble. 

 

Vi kommer även att öva på att resonera kring eget och andras musicerande och självbedömning och arbeta med hörsel.

Konkreta mål:

Du ska kunna spela 3 ackord på piano eller gitarr, spela en basstämma, spela ett enkelt trumkomp samt  spela en melodislinga. 

Du ska kunna utskilja olika instrument och veta vilken instrumentgrupp de tillhör. 

Du ska kunna resonera kring eget och andras musicerande. 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Spela ackorden vi övar på i timing. Alltså att du byter ackord när vi ska samt att du spelar ackorden när de ska spelas.

Kunna urskilja instrument i olika instrumentgrupper. Detta kommer vi ha prov på.

Vara aktiv under lektionerna och delta på det vi arbetar med. 

Resonera kring ditt eget spelande och andras med hjälp av självbedömning. 

Hur du spelar tillsammans med andra, genom ensemblespel.

Undervisning:

Under lektionerna kommer vi att gå igenom de instrument som vi ska spela på.

-Vi kommer att öva på instrumenten samt öva på hur man spelar på dem.

-Vi kommer att ha genomgångar på hur man spelar samt hur man tar ackorden på alla instrument.

-Vi kommer att spela tillsammans för att öva upp timing och passande karaktär. 

Vi kommer att gå igenom alla instrument, lyssna på och titta på bilder för att kunna placera dem i rätt instrumentgrupp.

Vi kommer att fylla i en självbedömningslapp för att ni själva ska kunna sätta ord på det ni gör under lektionerna och för att öva oss att resonera kring vårt eget och andras spelande.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: