Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De globala målen

Skapad 2019-12-17 15:33 i Amsbergs skola Borlänge
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att jobba med de globala målen under hösten. Eleverna kommer att få fördjupa sig i några av målen och få en förståelse varför vi behöver dessa mål. Hur ser det ut i världen? Har alla det lika bra? Vad händer med vår miljö?

Innehåll

Mål och syfte med arbetsområdet

Du ska få en förståelse över varför vi behöver de globala målen och varför det är så viktigt att jobba mot dem.

Du ska få en förståelse över ojämlikheten i världen.

Du ska lära dig om hur klimatförändringarna kan påverka oss.

Du ska få lära dig om Barnkonventionen.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få lära dig genom att:

Lyssna vid genomgångar.

Läsa texter

Se filmer.

Samtala och diskutera.

Rita, måla, skriva texter, återberätta

 

Bedömning

Vi bedömer att du:

 • har en förståelse för varför de globala målen finns
 • känner till några av målen och vad de innebär
 • lärt dig lite om hur det ser ut för barn världen över
 • lärt dig lite om ojämlikhet
 • har en förståelse för hur klimatförändringarna kan påverka oss
 • känner till Barnkonventionen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: