Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning Naturkunskap 1 HU18

Skapad 2019-12-17 17:01 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Naturkunskap
Sammanställning av alla uppgifter

Uppgifter

  • Inlämning Miniforskning

Matriser

Nak
Sammanställning Naturkunskap 1b

Diskutera naturkunskap

Eleven kan ... diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa ... frågor samt för att ge ... förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger ... argument för dessa.
F
E-nivå
Delvis C
C-nivå
Delvis A
A-nivå
översiktligt diskutera enkla frågor enkla förklaringar och argument enkla argument
utförligt diskutera utforskande frågor förklaringar och argument välgrundade argument
utförligt och nyanserat diskutera utforskande frågor komplexa förklaringar och argument välgrundade och nyanserade argument
Prov 1 Genetik
Endast E/C-nivå
Genteknikdiskussion
Prov Mat och träning
Drogdiskussioner
Kollaps
Ev. prov Ekologi
Miniforskning

Redogöra för människokroppens uppbyggnad

Eleven kan ... redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven ... diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med ... argument.
F
E-nivå
Delvis C
C-nivå
Delvis A
A-nivå
översiktligt redogöra översiktligt diskutera enkla argument.
utförligt redogöra utförligt diskutera välgrundade argument
utförligt och nyanserat redogöra utförligt och nyanserat diskutera välgrundade och nyanserade argument
Prov 1 Genetik
Endast E/C-nivå
Genteknikdiskussion
Ej nödvändigt
Prov Mat och träning
Drogdiskussioner
Ev. miniforskning

Hållbar utveckling

Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven ... slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger ... argument för dessa.
F
E-nivå
Delvis C
C-nivå
Delvis A
A-nivå
enkla slutsatser enkla argument
välgrundade slutsatser välgrundade argument
välgrundade och nyanserade slutsatser välgrundade och nyanserade argument
Genteknikdiskussion
Drogdiskussioner
Kollaps
Ev. prov
Miniforskning

Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör ... för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar ... utifrån ... exempel på vilket sätt naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
F
E-nivå
Delvis C
C-nivå
Delvis A
A-nivå
redogör översiktligt diskuterar översiktligt utifrån något exempel
redogör utförligt diskuterar utförligt utifrån några exempel
redogör utförligt diskuterar utförligt utifrån några exempel
Labrapport 1
Kollaps
Miniforskning
Labrapport 2

Extrauppgifter kompletteringar (se kommentarer)

F
E-nivå
Delvis C
C-nivå
Delvis A
A-nivå
Extrauppgift 1
Extrauppgift 2
Extrauppgift 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: