Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2019-12-17 17:18 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Du kommer att få lära dig om Kristendom, Judendom och Islam. Vad är religion? Vad betyder religion för människor? Finns det likheter och olikheter mellan religionerna?

Innehåll

 

Syfte:
"
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen." (Lsär11 s.102)

Hur ska vi arbeta:  

 • Läsa faktatexter gemensamt.
 • Titta på filmer från SLI.
 • Arbeta i arbetsboken Min bok om religion.
 • Diskutera, fundera och reflektera gemensamt om likheter och olikheter i religionerna. 

Konkreta mål:

-  Jämföra religionernas likheter och olikheter. 
- Berätta om någon högtid, helig plats, ritual, levnadsvillkor och berättelse från varje religion.

 

Bedömning:

Sker efter varje arbetsmoment.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-6
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: