Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2019-12-17 18:43 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Biologi

Inom detta område ska du få lära dig om några av kroppens organ och om hur de samarbetar med varandra.
Du läser om din hälsa och om vissa sjukdomar.

Innehåll

Konkretisering av syfte

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla dina förmågor att:

-delta i samtal om hälsa

-använda olika källor

-använda naturvetenskaplig information i diskussioner, skrift och redovisningar

-ge exempel och förklara hur saker hänger ihop i kroppen och då använda biologins begrepp

-diskutera om hälsa och sjukdom och jämföra hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar

- namnge och placera ut kroppens organ som hör till hjärtat och blodet, andningsvägarna, mag-och tarmsystemet samt nervsystemet.

- redogöra för organens funktion och hur de samverkar med varandra.

- förklara kostens, sömnens och motionens värde för hälsan.

- namnge och beskriva några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Arbetssätt / Undervisning

Du utvecklar dina förmågor genom att delta i:

- genomgångar

- diskussioner i helklass och grupp

- se filmer

- övningar enskilt och tillsammans med andra

Bedömning / Dokumentation

Vad ska bedömas?

- din förmåga att namnge och placera ut kroppens organ

- din förmåga att redogöra för organens funktion och hur de samverkar med varandra

- din förmåga att förklara kostens, sömnens och motionens värde för hälsan

- din förmåga att namnge några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

 

Du bedöms fortlöpande under lektionerna.
Under arbetet får du olika delprov som sedan ligger till grund för en samlad slutbedömning.
Slutbedömningen dokumenteras i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Betygsmatris Biologi

På väg
E
C
A
Samtala och diskutera
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Samband i människokroppen
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: