Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Negativa tal och potenser

Skapad 2019-12-18 07:44 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Du kommer att lära dig räkna med negativa tal och potenser.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Du kommer att lära dig att räkna med negativa tal och potenser.

Innehåll

Syfte

 • Eleverna utvecklar kunskaper i matematik och matematikens användning i vardagen.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
 • Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband

 

Eleverna ska träna sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang,
 • och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Arbetssätt och undervisning

 Arbetssätt

 • genomgångar,
 • eget arbete,
 • diskussioner och filmvisningar inom området.

 

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta för att du ska lära dig

 • Räkna med negativa tal
 • Räkna med potenser
 • Räkna med små tal och tiopotenser

 

Undervisningen är grundad i att

 • ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra" (LGR11, kap. 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina kunskaper att:

 • Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LGR11, kap. 2 s. 15)
 • Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (LGR11, kap. 2 s. 15)
 • Stärka viljan att lära och tilliten till den egna förmågan (LGR11, kap 2 s.14)
 • Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper ( LGR11, kap 2 s.13)

Visa vad du lärt dig:

 1. Under matematiklektionerna enskilt och i diskussion
 2. Diagnos
 3. Skriftligt eller muntligt prov

 

Ett skriftligt prov planeras för tisdag 18 februari 2019.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik åk 7 - matris

Problemlösning

E
C
A
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan någon metod som passar ganska bra till för att lösa matteproblemet.
Du väljer och använder metoder som passar bra till för att lösa problemet.
Du väljer och använder metoder som är ändamålsenliga och effektiva för en problemlösning.
Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösning.
Du kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösning.
Du kommer på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösning.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man kan välja att lösa matte-problem och om resultaten är rimliga.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man kan välja att lösa matte-problem och om resultaten är rimliga.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man kan välja att lösa matte-problem och om resultaten är rimliga.
Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.

Begrepp

Begrepp som vi har arbetat med under det här arbetsområdet. (Du ska även fortsätta träna och visa kunskaper i de begrepp som vi har arbetat med tidigare).
E
C
A
Du förstår och har börjat använda nya matematiska begrepp och använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp.
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.

Metod

Metoder som vi har använt under negativa tal och potenser - Räkna med negativa tal - Räkna med potenser - Räkna med små tal och tiopotenser (Du ska även fortsätta träna och visa kunskaper i det som vi har arbetat med tidigare under åk 7) Grundläggande aritmetik - addition, subtraktion, multiplikation och division, - delbarhet, - multiplicera med 10, 100 och 1000, - dividera med 10, 100 och 1000, - överslagsräkning - räkna med decimaltal Bråktal - skriva ett bråk i bråkform och i blandad form - räkna ut en viss del av ett antal - addera och subtrahera bråk med olika nämnare - multiplicera och dividera med bråktal - skriva om bråk till decimalform - veta vad som menas med förlängning och förkortning
E
C
A
Du kan göra uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett mycket bra sätt. Du väljer ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra uträkningar.

Resonemang

E
C
A
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du hittar ändamålsenliga sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du hittar ändamålsenliga och effektiva sätt.
Du försöker motivera dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna går framåt. Du fördjupar och breddar dig i dina resonemang.

Kommunikation

E
C
A
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar.
Du använder symboler, algebraiska uttryck och/eller andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du använder symboler, algebraiska uttryck och/eller andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du använder symboler, algebraiska uttryck och/eller andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: