Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Läsa

Skapad 2019-12-18 08:55 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 4 Svenska
Att läsa är inte bara viktigt, det är roligt också. Genom litteraturen kan du resa till en annan plats eller tid, bli någon annan för en stund, lära dig något nytt, ta reda på saker, uppleva nya saker och lära känna olika människor - bara genom att öppna en bok och läsa. Fantastiskt, eller hur?

Innehåll

Varför är det viktigt att läsa?
Vi ska lära oss olika lässtrategier för att kunna förstå, uppleva och använda det vi läser på bästa sätt.

Arbetssätt
Vi kommer att läsa olika slags texter och träna på att använda olika lässtrategier.

Vad ska vi träna?
- att förutspå vad olika texter handlar om
- att reda ut vad nya ord och uttryck betyder
- att sammanfatta det viktigaste i det vi läser
- att fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser
- att ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna

Elevinfytande

Du påverkar klimatet i klassen genom hur du deltar.

Du får möjlighet att själv välja böcker du vill läsa

Detta kommer vi att bedöma.
Din förmåga att:
• läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar genom att använda lässtrategier
• sammanfatta olika texters innehåll och kommentera centrala delar
• tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
• beskriva din upplevelse av läsningen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: