Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg - livsstil och hälsa

Skapad 2019-12-18 09:43 i Nyckelpigans Förskola Medborgarskolan Region Väst
Förskola
Ett av våra utvecklingsmål i årets grönflagg-resa är vår rättighet att må bra.

Innehåll

VÅR RÄTTIGHET ATT MÅ BRA

Livsstil & Hälsa
Vad

Alla barn har rätt till att må bra! Vad mår man bra av?

Varför

Vi jobbar med barnkonventionen och på punkt 31 står det att alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Vi vill göra barnen uppmärksamma på vad jag själv och mina vänner mår bra av. Vårt mål med arbetet är att barnen har en större förståelse för att det är inte bara det vi äter som spelar roll gällande hur vi mår. Kamratrelationer, saker som gör en glad, att man rör på sig, avslappning, att man inte stressar etc är också viktigt!

Hur

Vi vill öka barnens rörelsetillfällen, planerade som spontana.
Vi kommer fortsätta med vår gympa och att uppmuntra till rörelselekar.
På vilan och samlingen kommer vi bl.a. att ha massage och avslappning.
Traditioner som Vasaloppet och Bamseloppet kommer också att genomföras som tidigare.

Delaktighet och inflytande

Vi intervjuar barnen vad som får dem att må bra. Vi är olika och mår bra av olika saker. Genom barnens val kommer de att få vara med och bestämma olika rörelselekar, avslappningsövningar m.m.

Hållbar utveckling

Vi vill ge barnen möjlighet till att redan som liten utveckla förståelse för hur de kan påverka framtiden för vår miljö, natur och oss människor. Vi vill sätta grunden för förståelse för vikten att ta hand om sig själv, sin kropp och sin hälsa.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: