Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken

Skapad 2019-12-18 09:48 i Smultronställets förskola Ek. förening Fristående förskolor
Förskola
Vi vill arbeta lite mera aktivt med en av våra grundstenar som är leken eftersom vi känner att det finns ett behov i gruppen.

Innehåll

Målet är?

Att barnen utvecklar samspel och finner bra leksignaler i olika former och rollekar.

 

Hur?

Vi ska med mellantidens hjälp på förmiddagen aktivt vara med i några barns lekar och på det sättet få igång olika lekar med samspel och leksignaler.

 

Syftet

Att barnen ska kunna hitta ”lekflow” i olika lekar och kunna stanna kunna stanna kvar i lekarna och utmana sin fantasi och bearbeta sina erfarenheter.

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: