Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet år 8

Skapad 2019-12-18 10:07 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 8 Matematik
När vi talar om sannolikhet så pratar vi om hur troligt det är att händelsen verkligen sker. Det är större sannolikhet att vissa händelser inträffar än andra. Man skulle kunna säga att sannolikhet är mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar.

Innehåll

 

Matematik                                                                                                            
Sannolikhet  år 8
Pedagogisk planering


Kursplanens syfte:

 

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

föra och följa matematiska resonemang, och

 

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 Centralt innehåll:

Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikhet i vardagliga situationer.

 

Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

 

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar.

 

Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.

 

Problemlösning

 

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

 

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

 


Konkretisering av mål:

 

 • Förstå begreppet sannolikhet
 • Likformig sannolikhet
 • Kunna göra sannolikhetsberäkningar på olika turspel som kortlek och triss.
 • Kunna göra beräkningar på t.ex hur många gånger ska få en sexa om du kastar en tärning 100 gånger.
 • Kunna göra beräkningar när förutsättningarna ändras mellan dragningarna (utan återläggning).

 

 • Kunna använda utfallsdiagram (beskriver de olika utfallen) Röd kurs

 • Kunna använda träddiagram (beskriver de olika utfallen) Röd kurs

 • Kunna göra beräkningar med återläggning och utan återläggning. Röd kurs.

 • Kunna lösa matematiska problem med minst en strategi.

 • Kunna redovisa sina lösningar tydligt både skriftligt och muntligt.

   

   

 

Arbetssätt:
Vi arbetar i boken och i arbetsbladshäfte. Arbetsområdet sträcker sig från vecka 50-51 och från vecka 2-3. Detta är alltså ett relativt kort arbetsområde. Vi kommer inte avsluta området med ett kunskapstest, som vi gör med de andra arbetsområdena. Istället kommer vi ha andra uppgifter för bedömning och så sker såklart lektionsbedömning fortlöpande som vanligt.

 

HEL-uppgift:
Arbeta med arbetsblad eller arbeta i matteboken.

 

Bedömning:

Det som bedöms är:

 

 • hur du väljer och använder strategier och metoder när du löser olika problem.

 • dina kunskaper om de olika begreppen.

 • hur du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 • hur du kan redogöra för och samtala om hur du har löst ett problem.

 • hur du för och följer matematiska resonemang.

   

    

Filmklipp med genomgångar

 

 • Studi.se har ett helt avsnitt med filmklipp som går igenom de olika momenten i arbetsområdet sannolikhet.

 • Youtube-kanalen MatematikXYZ har även de massvis med bra filmklipp med genomgångar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: