Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snöstormen - läsförståelse

Skapad 2019-12-18 10:28 i PARTILLE GYMNASIUM Partille
Grundskola 7 – 9 Svenska
Tre syskon blir insnöade i en skidstuga. Mobilerna fungerar inte, strömmen går och maten börjar ta slut. De förstår att de måste försöka ta sig ut i stormen för att hitta hjälp.

Innehåll

Vad?

Snöstormen är en bok skriven av Sofia Nordin. Vi kommer att läsa boken och arbeta med läsförståelse. Vi kommer att arbeta med att hitta information i texten, läsa mellan raderna, göra kopplingar till egna erfarenheter och omvärldskunskap. Vi kommer också att öva på att göra sammanfattningar av det vi läser. 

 

Hur?

På tisdags-lektionerna och torsdags-lektionerna i svenska kommer ni att enskilt få läsa boken i 15 minuter. På fredags-lektionen i svenska kommer vi sedan att arbeta med det som ni har läst under veckan. 

Parallellt med detta kommer vi att arbeta med hur man gör sammanfattningar av det vi läser, hur man källhänvisar samt skriver en recension. 

 

När?

Vecka 2 till och med fredag vecka 6. Sofia Nordin kommer sedan att besöka oss vecka 8. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska grund - introduktionsprogrammet

Läsa:

Inte riktigt där ännu
Fortsätt kämpa!
E
C
A
Läsförmåga
Hur du läser och tar dig an olika typer av texter
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Förståelse
Visar att du förstår det du läser
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera kring budskap
Du förstår något dolda budskap i texter och kopplar det du läser till egna erfarenheter, kunskaper och sådant som händer i världen
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket och den som har skrivit det
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: