Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2019-12-18 11:16 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Antiken till Romantiken. Vi läser om tiden, författarna och verken.

Innehåll

Målet med undervisningen

Lära oss om litteratur genom tiderna.

 

Så här ska vi arbeta

Vi läser faktatext om epokerna och tränar studieteknik, t ex tankekartor, bilder, quiz.

Vi läser olika versioner eller utdrag ur litteraturhistoriska verk.

Vi diskuterar texter.

Vi skriver en kort argumenterande text.

Vi gör kopplingar till nutid.

 

Det här ska bedömas

Dina faktakunskaper om litteraturhistoriens epoker.

Din förmåga att resonera om olika verk och hur de påverkats av tid, kultur och upphovsman. Gruppdiskussion.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Litteraturhistoria

Litteraturhistoria

På väg mot
E
C
A
Verket och upphovsmannen
Kan föra enkla resonemang om verket med koppling till dess upphovsman
Kan föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman
Kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman
Historiska och kulturella sammanhang
Drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i
Drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i
Drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i
Samtala och diskutera
Kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: