Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Åk 4 VT 20

Skapad 2019-12-18 12:31 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 Musik
Vi kommer under vårterminen att arbeta med musik i olika kulturer, improvisera, spela ackord och lära oss att spela tillsammans i ensemble.

Innehåll

Arbetsområde:

 

 

Vi kommer under vårterminen att arbeta med musikkulturer, hur låter musiken i andra kulturer och finns det instrument som är speciella för vissa länder? 

Vi kommer att lära oss att improvisera på piano, spela ackord och till sist lära oss att spela tillsammans i ensemble.

Under denna termin är det viktigt att delta under lektionerna så att man inte missar genomgång och/eller instruktion av ett instrument. Jag kommer att göra instruktionen 2 gånger om det är så att någon missar en lektion.

 

Konkreta mål:

* Eleven får lära sig att spela melodispel, rytmer, ackord. 

* Eleven får lära sig att lyssna på musik ifrån andra kulturer och sedan kunna uttrycka sig om detta.

* Eleven får lära sig spela och sjunga tillsammans med andra.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att enskilt och i grupp sjunga, spela, delta i musikundervisningen samt din förmåga att resonera kring andras och eget spelande. 

 

Undervisning:

Vi kommer under lektionerna att spela melodier på piano samt improvisera. 

VI kommer att spela trummor, basstämma samt piano tillsammans i grupp. 

Vi kommer att öva på att prata om vårat spelande. 

Vi kommer att prata om och lyssna till musik ifrån andra länder.

 

Begreppslista: Melodi, Ackord, notation, gehör, rytm, Ensemble.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: