Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska läsårsplanering i årskurs 8

Skapad 2019-12-18 12:36 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Läsårsplanering i engelska i årskurs 8 Sofia skola för vårterminen 2020.

Innehåll

 

Engelska läsårsplanering i årskurs 8 2019-2020

 

 

 

 

 

Eleven läser en valfri engelsk bok och skriver en bokrecension på en A4-sida och lämnar in.

 

 

 

Vi tränar på att läsa dikter högt för varandra två och två i så kallad bikupa.

 

 

 

Vi övar läsförståelse genom att läsa tidningsartiklar och andra texter och svarar på frågor till dem.

 

 

 

Grammatikgenomgång av be, have, do och oregelbundna verb, adjektiv och adverb.

 

 

 

Konversationsövningar i grupper om 2-5 elever.

 

 

 

Muntlig framställning: att lära sig en dikt, ramsa, tal, citat eller sång utantill och framföra inför klassen.

 

 

 

Ordkunskapsövningar med hjälp av dikter, artiklar och brainstorming.

 

 

 

Vi tränar på idiomatiska uttryck som t.ex. “We´re not out of the woods yet” (Vi är inte utom fara än) och “to go for gold” (att satsa/sikta på  guld).

 

 

 

Vi gör skrivövningar, eventuellt gammalt nationellt prov.

 

 

 

Uttalsövningar med speciell inriktning på svårigheter som personer med svenska som modersmål har. Dessutom tränar vi på ord med minst tre stavelser som är svåra.

 

 

 

Nu när eleverna har fått sina datorer har jag att registrerat varje elev på en amerikansk site som heter “Read Theory”. Där kan eleven sedan logga in och göra ett läsförståelsetest. Efter testet får eleven ett förslag på vilken nivå 1-12 eleven ska läsa texter och svara på frågor. Eleven kan jobba i sin egen takt och flyttas upp när eleven bedöms ha nått upp till nästa nivå. Jag som lärare kan följa elevens progression och hjälpa till när det behövs.

 

 

 

Vi använder Ted Talks, Ted Ed och en del andra kanaler på Youtube för att träna hörförståelse.

 

 

 

Tal-, läs-, skriv- och hörförståelseövningar samt ordkunskap och grammatik återkommer regelbundet i lektionsplaneringen och anpassas efter elevernas behov.

 

                                                                                                      

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: