Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 20 Samhällskunskap - Leva i Sverige

Skapad 2019-12-18 13:01 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Samhällskunskap
Ett arbetsområde i samhällskunskap som handlar om vår befolkning. Var vi bor, hur befolkningen är sammansatt och vårt gemensamma välfärdssystem.

Innehåll

Vt 20  PP Samhällskunskap – Att leva i Sverige

 

Ett arbetsområde där vi studerar vår befolkning och vad det innebär att leva i Sverige.

Befolkningssammansättning, geografisk spridning, välfärdssystemet, socioekonomiska förutsättningar, urbanisering, integration, segregering, jämlikhet, jämställdhet, demokratiska rättigheter och skyldigheter.

 

Ur Lgr11 Mål för undervisningen i samhällskunskap 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle.

 

Ur det centrala innehållet för Samhällskunskap åk 7-9

  • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

·       

Förmågor att träna, visa och bedömas i

Förmåga

Kunskapskrav

Konkretisering

Begreppsförståelse

Använda begrepp och modeller då du läser, talar, lyssnar och skriver

Centrala ord,begrepp och modeller hittar du i den centrala ord- och begreppslistan

Faktakunskaper

Visa kunskaper om samhällsstrukturer då du beskriver samband mellan ex sociala och ekonomiska strukturer?

Hur är befolkningen fördelad geografiskt och åldersmässigt i Sverige?

 

Hur ser sambandet ut mellan urbanisering, utbildnings- och arbetsmarknad ut?

 

Hur är välfärdssystemet uppbyggt och vilka tankar ligger bakom detta?

 

Vilka är sambanden mellan migration, integration och segregering?

 

Vad är jämlikhet respektive jämställdhet? Hur ser sambandet ut mellan dessa två begrepp?

 

Hur ser sambanden mellan sociala och ekonomiska faktorer ut för många människor?

Resonemang

Kunna resonera om hur individer och samhälle påverkar varandra utifrån olika faktorer.

Ex Hur påverkas en individ som växer upp i ett samhälle där hen känner sig socialt och ekonomiskt utanför? Vilka rättigheter och skyldigheter har personen och vilket ansvar har samhället?

 .

Arbetstid: Vi kommer att börja arbeta med detta område veckorna strax före jul och fortsätta  t o m v 5 vt 2020.

 

Måndag 65 min halvklass

Tisdag 55 min halvklass

Onsdag 1/3 grupp

80 min

2

Lovdag

Studiedag

Utdelning av lärobokshäften.

 Läsa/lyssna s 12-halva 16.

Jobba med frågor.

 

3

Sverige som ett utvandrar- och invandrarland

Sverige som ett utvandrar- och invandrarland

Läxa s Högra spalten s 16 – vänstra spalten s 18 + begrepp nr 21-28

 

Levnadsstandard och välfärdssystem

4

Levnadsstandard och välfärdssystem

Levnadsstandard och välfärdssystem

Läxa s 20-21,23, 25 + begrepp nr 9-14

Levnadsstandard och välfärdssystem

5

Olika gruppers socioekonomiska villkor

Läxa s 27-29 + begrepp nr 15-20

 

 

 

 

Arbetsmaterial: Du kommer att få lärobokstexten i form av ett häfte. Vill du lyssna på texten kan du hämta hem Utkik Sh 7-9 i inläsningstjänst (Skolportalen).
Övriga bilder, filmer och annat mtrl läggs i Classroom.

Bedömningsmatris kopplat till kunskapskrav hittar du i Unikum – planeringar – vt 20 PP Samhällskunskap -  Leva i Sverige

 

Matriser

Sh
Vt 20 Bedömningsmatris Samhällskunskap - Leva i Sverige

F
E
C
A
Begreppsförståelse
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med hjälp av faktakunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Resonera om påverkan mellan individ och samhälle
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: